Nordre Dragør Batteri/SkanseDines BogøWebmaster: Dines BogøDragør Søndre Batteri ...... Dines Bogø ........ Dragør Drogden Batteri ...... Dines Bogø ........ Dragør Gamle Fyrtaarn


I 1807-1808 blev der etableret tre batterier ved Dragør under opsyn af oberstløjtnant von Krieger for at forsvare passagen gennem Drogden under Englandskrigene.

Batterierne var bestykkede med seks kanoner og bemandede hele tiden. i 1809 forstrket med morterer.

Ved anlæggene var der et bræddehus, hvor ammunitionen blev opbevaret. Til vagten var der bygget et bræddehus med stråtag.

Besætningen der skulle bemande batteriet var indkvarteret i Dragør.


Drogens Batteri

Lå på sydsiden af nuværende Skansevej blev fjernet umiddelbart efter 2. Verdenskrig i forbindelse med udstykning af grundene.


Nordre Dragør Batteri

Lå på sydsiden af Nordre Tangvej blev fjernet da denne del af "Dragør Fristrand" blev udstykket i 1917-18.


Søndre Dragør Batteri,

Lgger på Batterivej syd for gl. Dragør by. Ca. 2/3 af batteriet er bevaret.
.................................................................................................
Bogø Dines Bogø - Skanser/Batterier ved Dragør
Ældre kendte anlæg før 1807 er også indtegnet.

Kystbatterierne blev nedlagt allerede i februar 1814. I.flg. en parolebefaling skulle skyts og ammunition bortfjernes. Bygninger skulle nedrives eller sælges.Dragør Nordre Batteri


Dines Bogø - Nordre Dragør Batteri
Det nordligste fyrtårn (det lave) lå meget tæt op ad "Dragør nordre Batteri". Midt på nuværende Øresunds Allé ud for nr. 73-75 lå ammunitionsmagasin og vagthytte.

Dines Bogø - Nordre Dragør Batteri
Frederik Winthers tegning fra 1878. I baggrunden pilemærket "Manden" og det høje sydlige fyrtårn. Yderst til højre rester af "Dragør nordre Batteri". Motivet er anvendt på Dragør Apoteks recept kuverter.

Dette batteri blev anlagt i 1807 under opsyn af oberstløjtnant von Krieger for at forsvare passagen gennem Drogden under Englandskrigene.

Batteriet var fra begyndelsen bestykket med 6 stk. kanoner. I 1809 blev batteriet forstærket med to morterer.

Vest for batteriet (midt på nuv. Øresunds Allé) var der et bræddehus, hvor ammunitionen blev opbevaret. Til vagten var der bygget et bræddehus med stråtag. Besætningen der skulle bemande batteriet var indkvarteret i Dragør.

Næsten alle spor af batteriet (matr.nr. 335 af Dragør by og sogn) blev fjernet da denne del af "Dragør Fristrand" blev udstykket i 1917-18. Batteriet lå på de nuværende 5 grunde: Øresunds Allé 71 - 77 og Ndr. Tangvej 13.

Indkørsel til batteriet foregik fra Ndr. Tangvej 9 og videre ad Øresunds Allé 79.Dines Bogø - Nordre Dragør Batteri
Ca. 1915. Det nordligste fyrtårn (det lave) lå meget tæt op ad "Dragør nordre Batteri". På det tidspunkt gik Strandstien vest om fyret inde i land. En del af jorden fra batteriet blev lagt ud i Øresund foran fyrtårnet. Strandstien blev under besættelsen ført øst om fyret på det opfyldte.

Fyrtårnet er opført på jordfyld fra batteriet. Yderst til højre på Frederik Winther's tegning fra 1878 ses rester af batteriet (nuv. Øresunds Allé 77 / Strandstien 88).

Kystbatterierne blev nedlagt allerede i februar 1814. I.flg. en parolebefaling skulle skyts og ammunition bortfjernes. Bygninger skulle nedrives eller sælges.

Kortet viser grundene ved batteriet og fyrtårnet. På det oprindelige matrikelkort fra 1909 er Øresunds Allé benævnt "Øresundsvej". Ammunitionsdepot og vagthytte lå på det sted, hvor Øresunds Allé senere blev anlagt. Ndr. Tangvej er på det ældre matrikelkort kun benævnt som "Vej til Stranden".Dines Bogø - Nordre Dragør Batteri Dines Bogø - Nordre Dragør Batteri Dines Bogø - Nordre Dragør Batteri
Matrikelkort. 1889, 1909 og 1931.Dines Bogø - Nordre Dragør Batteri
1907. Der findes et utal af postkort med "Det gamle Fyrtaarn" og der er skrevet mange artikler om den spændende bygning. I forgrunden rester af Dragør Nordre Skanse/Batteri.


Byvandring: Nordstranden ...... Dines Bogø ........ Mere om Fyrtaarnet