Drogden Batteri/Skanse i DragørDines BogøWebmaster: Dines BogøDragør Nordre Batteri ...... Dines Bogø ........ Dragør Søndre Batteri


I 1807-1808 blev der etableret tre batterier ved Dragør under opsyn af oberstløjtnant von Krieger for at forsvare passagen gennem Drogden under Englandskrigene.

Batterierne var bestykkede med seks kanoner og bemandede hele tiden. i 1809 forstrket med morterer.

Ved anlæggene var der et bræddehus, hvor ammunitionen blev opbevaret. Til vagten var der bygget et bræddehus med stråtag.

Besætningen der skulle bemande batteriet var indkvarteret i Dragør.

Drogens Batteri,
der lå på sydsiden af nuværende Skansevej blev fjernet umiddelbart efter 2. Verdenskrig i forbindelse med udstykning af grundene.

Nordre Dragør Batteri,
der lå på sydsiden af Nordre Tangvej blev fjernet da denne del af "Dragør Fristrand" blev udstykket i 1917-18.

Søndre Dragør Batteri,
ligger på Batterivej syd for gl. Dragør by. Ca. 2/3 af batteriet er bevaret.
.................................................................................................
Bogø Dines Bogø - Skanser/Batterier ved Dragør
Ældre kendte anlæg før 1807 er også indtegnet.

Kystbatterierne blev nedlagt allerede i februar 1814. I.flg. en parolebefaling skulle skyts og ammunition bortfjernes. Bygninger skulle nedrives eller sælges.Drogden Batteri/Skanse lå på Skansevej.


Drogden Batteri eksisterede næsten intakt til 1946.

Det lå nuværende Skansevej 10A (sydelige del) og Skansevej 12 vestlige del. Dengang Store Magleby Kommune.

Tilkørsel var fra Nordre Strandvej.

I 1944-45 opstillede Luftwaffe en antiluftskytsstilling på batteriet.

I 1946-48 blev anlægget sløjfet. Det var daværende grundejer, der foretog det med håndkraft. Jorden blev kørt med trillebør til Skansevej 10B, 10C og østelige del af Skansevej 12.

Dines Bogø - Skanser/Batterier ved Dragør Dines Bogø - Skanser/Batterier ved Dragør
Matrikelkort og foto fra midten af trediverne. Yderst til venstre på luftfoto ses batteriet med en del bevoksning.Dines Bogø - Skanser/Batterier ved Dragør Dines Bogø - Skanser/Batterier ved Dragør
Luftfoto fra 29. august 1945 og aktuelt kort med forsøg på indtegning af skansen.Dines Bogø - Skanser/Batterier ved Dragør Dines Bogø - Skanser/Batterier ved Dragør
Matrikelkort 1887 og ca. 1920.Dines Bogø - Skanser/Batterier ved Dragør Dines Bogø - Skanser/Batterier ved Dragør
1945. Luftwaffe efterladte udstyr på toppen af Drogden Batteri. Luftfoto til højre er fra maj 1954 og viser med gule stjerner oprindelig placering af anlæg og hvide stjerne markerer den jord, der blev flyttet til nabogrunde. Ved kysten havde tyskerne opstillet tre mindre barakker. Kantinen var indrettet i det beslaglagte sommerhus på Skansevej 9.