Kongelunds Fort - oprindelig Kongelunds Batteri

Kongelundsfortet - Generelt

Kongelunds Fort 1953 - 1954Eksercerskolen og 1. deling. Fotograf: Kaj Baltzersen. Arkiv: Ole Brage


Fotos tilhører Ole Brage (øverst tv), værnepligtig på fortet 1953-1954.