Kongelunds Fort - oprindelig Kongelunds Batteri.. Bogø ..Webmaster: Dines BogøBrochure. Kongelundsfort Kbh. Befæstning: Generelt Jubilæum: 20. august 2016 Fortet i bevægelse 2017 ..... Dines Bogø ..... Fredede anlæg Foredrag eller Rundvisning Historieløb. Skoleelever 2011 Befæstningsdagen Københavns Befæstning ..... Dines Bogø ..... Kongelundskasernen Raketbatterier 24. september 2022 Kongelundens OutdoorÆldre fotos fra fortet.


26. september 2010. Kbh. Befæstningsdag.


1. sept. 2011. Skoleelever. Historieløb.


24. oktober 2014. Skoleelever. Historieløb.

. Dines Bogø .
23. april 2012. Fortet.


23. april 2012. Kanonbatteri.


29. september 2013. Kbh. Befæstningsdag.


27. september 2020. Kbh. Befæstningsdag.
Tv. Maj 2006. Indgangen til Kongelundsfortet. Th. Dines Bogø fortæller om fortet 10. september 1995, da Dragør Kommune bød velkommen til kommunens nyerhvervede ejendom.
1941. Kongelundsfortet set fra det luftfyr, der stod på Kalvebovej ved indkørslen til fortet.

Fortet er anlagt 1914-1916 på strandengene 500 m syd for Kongelunden på Amagers sydvestkyst.

Meget kunne type på, at jordarbejdet er færdigt i 1915 og bygninger tilsvarende færdigbygget. Måske er batteriet først officielt indvies tirsdag den 11. januar 1916, da det er blevet annonceret i dagbladene, at Kystartilleriregimentet netop den dag vil foretage skarpskydning fra batteriet.

Fortet, der blev nedlagt i 1982, er et delvis lukket rektangulært jordværk med betonbygninger. En fritstående betonkaserne ligger i batterigården.

Fortet skulle sammen med bl.a. Avedøre batteri hindre fjentlige enheder i at trænge ind i den nordlige del af Køge bugt.

I samarbejde med Dragør Fort skulle fortet hindre indtrængning gennem sejlløbet Drogden m.v.

Dragør kommune købte fortet for 1 kr. i 1996. I købet forpligtede man så også til at købe et større jordareal og en nærliggende idrætshal for 999.999 kr.

På nordsiden af Kalvebodvej ligger "Kongelundslejren", der er opført af militæret fra 1959-1980. Kasernen blev indtil 2018 anvendt af Røde Kors som asylcenter. Dragør Kommune forhandler 2018-2019 med Staten af køb af grunden og enkelte af ejendommene, der ikke er angrebet af skimmelsvamp, til brug for "Outdoor-faciliteter".

Militæret opførte ved siden af fortet "Kongelundshallen", der i 2011 blev stærkt beskadiget af en påsat brand.Billederne har tilhørt Hans Fruegaard Nielsen, der var værnepligtig på fortet i 1940.

Prins Knud var kommandant på fortet i årene 1941-1943 og 1945-1946.

Fotos fra Dragør Borgerforenings besøg på Kongelunds Fort mandag 8. juli 2002.
I slutningen af august 1943 blev fortet besat af tyskerne. De danske marinesoldater blev bl.a. interneret på Sundpark Skole.
Mandag den 25. juni 1945 overtog Prins Knud Kongelundsfortet efter Willy Mortensen. "Mortens" modstandskompagni Ampa, B5 havde "indtaget" fortet nogle dage efter befrielsen.
Foto udlånt af Tactical Air Command. 2. juni 1950 optaget fra 750 meters højde.
(Foto: Flyvevåbnets Historiske Samling).

Kold krig. Ca. 1952. Kanonstilling fra "Kold Krigs perioden" ligger øst for Kongelundshallen. I lighed med Middelgrundsfortet og Dragør fort bestod anlægget af ildledercentral, amm.magasiner og 3 dobb. 40 mm skyts.