Kongelundsfortet: Foredrag eller rundvisning

Mere om Kongelundsfortet


2008. En af indgangene til kasematbygningen.

Bogø
Kongelunds Batteri (fra 1939 Kongelundsfortet) blev bygget 1915 på sydspidsen af Amager.

Fortet har været bemandet og bestykket på flere måder indtil det blev nedlagt i 1981.

I 1995 købte Dragør Kommune fortet, Kongelundshallen og omliggende arealer for 1 mill. kr.

Foredrag 1 - 1½ time med mange fotos fra 1915 - 2012 eller rundvisning evt. med adgang til de normalt aflåste områder.


Deltagere i tidligere foredrag og rundvisninger


Mange rundvisninger på Befæstningshistorisk dag ult. sept. hvert år.
Dragør kommune. Åbent hus.
Privat firma.
Institution fra Tårnby.