Kongelundsfortet, Dragør, Amager

Register / Index
Dines Bogø
1941. Kongelundsfortet set fra det luftfyr, der stod på Kalvebovej ved indkørslen til fortet
Dines Bogø
17. maj 2006. Indgangen til Kongelundsfortet
Dines Bogø
Dines Bogø fortæller om fortet 10. september 1995, da Dragør Kommune bød velkommen til kommunens nyerhvervede ejendom

Fortet er anlagt 1914-1916 på strandengene 500 m syd for Kongelunden på Amagers sydvestkyst.

Meget kunne type på, at jordarbejdet er færdigt i 1915 og bygninger tilsvarende færdigbygget. Måske er batteriet først officielt indvies tirsdag den 11. januar 1916, da det er blevet annonceret i dagbladene, at Kystartilleriregimentet netop den dag vil foretage skarpskydning fra batteriet.

Fortet, der blev nedlagt i 1982, er et delvis lukket rektangulært jordværk med betonbygninger. En fritstående betonkaserne ligger i batterigården.

Fortet skulle sammen med bl.a. Avedøre batteri hindre fjentlige enheder i at trænge ind i den nordlige del af Køge bugt.

I samarbejde med Dragør Fort skulle fortet hindre indtrængning gennem sejlløbet Drogden m.v.

Dragør kommune købte fortet for 1 kr. i 1996. I købet forpligtede man så også til at købe et større jordareal og en nærliggende idrætshal for 999.999 kr.

På nordsiden af Kalvebodvej ligger "Kongelundslejren", der er opført af militæret fra 1959-1980. Kasernen blev indtil 2018 anvendt af Røde Kors som asylcenter. Dragør Kommune forhandler 2018-2019 med Staten af køb af grunden og enkelte af ejendommene, der ikke er angrebet af skimmelsvamp, til brug for "Outdoor-faciliteter".

Militæret opførte ved siden af fortet "Kongelundshallen", der i 2011 blev stærkt beskadiget af en påsat brand.

Dines Bogø
Dines Bogø
Dines Bogø
Dines Bogø
Dines Bogø
Dines Bogø

Billederne har tilhørt Hans Fruegaard Nielsen, der var værnepligtig på fortet i 1940.

Prins Knud var kommandant på fortet i årene 1941-1943 og 1945-1946.

Dines Bogø
Dines Bogø
Dines Bogø
Dines Bogø
Dines Bogø

Fotos fra Dragør Borgerforenings besøg på Kongelunds Fort mandag 8. juli 2002.

Dines Bogø
I slutningen af august 1943 blev fortet besat af tyskerne. De danske marinesoldater blev bl.a. interneret på Sundpark Skole
Dines Bogø
Mandag den 25. juni 1945 overtog Prins Knud Kongelundsfortet efter Willy Mortensen. "Mortens" modstandskompagni Ampa, B5 havde "indtaget" fortet nogle dage efter befrielsen
Dines Bogø
Juni 1945. Amager Avis skriver om fortet
Dines Bogø
Foto udlånt af Tactical Air Command. 2. juni 1950 optaget fra 750 meters højde. (Foto: Flyvevåbnets Historiske Samling)
Dines Bogø
Dines Bogø
Dines Bogø
Dines Bogø

Kold krig. Ca. 1952. Kanonstilling fra "Kold Krigs perioden" ligger øst for Kongelundshallen. I lighed med Middelgrundsfortet og Dragør fort bestod anlægget af ildledercentral, amm.magasiner og 3 dobb. 40 mm skyts.