Anden Bondegård", Alléenlyst, Kirkevej 109, Dragør


Webmaster: Dines Bogø


Første Bondegård ... Dines Bogø ... Tredje Bondegård Fjerde Bondegård


Dines Bogø - Alléenlyst, Kirkevej, Dragør
Svendsens gård, Kirkevej 109, ca. 1955. (også kendt som "Anden Bondegård"). Uden for billedet mod syd ligger Kirkevej og selve indkørslen ligger mellem fjerneste trærækker. (Foto udlånt af gårdejerdatter Karen Svendsen, gift Ehlers).

Dines Bogø - Alléenlyst, Kirkevej, Dragør
Alléenlyst set fra Kirkevej mod nordøst med indkørslen i forgrunden.

Gårdene, der lå mellem Store Magleby og Dragør på Kirkevej, var benævnt forskelligt.

Var man fra Store Magleby talte man om Petersens gård, Jansens gård, Svendsens gård, Dirchsens gård o.s.v.

Var man fra Dragør gjorde man det selvfølgelig på en anden måde. Her gav man gårdene numre startende fra Dragør = "Verdens navle". Det var kun gårdene på nordside af Kirkevej man talte med, da der kun lå to gårde på sydsiden."Første Bondegård": "Aldershvile", Kirkevej 129. I dag midt inde i Dragør Centret.

"Anden Bondegård": "Alléenlyst", Kirkevej 109, Svend C. Svendsens gård. Brændt 1971.

"Tredje Bondegård": Kirkevej 59. Længerne blev afbrændte 1981 og stuehus brændt 2005. (Gården er i mere end 50 år kendt som Glistrups Gård).

"Fjerde Bondegård": Nuværende Store Magleby Brandstation samt Musikskolen, Kirkevej 9.

Husnumre på Kirkevej blev regnet fra Store Magleby landsby mod Dragør, da næsten hele vejen lå i daværende Store Magleby Kommune.

På den lille strækning af Kirkevej, der lå i daværende lille Dragør Kommune, havde man sine egne husnumre, der underlig nok startede ved kommune/sognegrænsen og steg i numre mod Dragør gl. bydel.

På samme vejstrækning ligger der to kirker. Store Magleby Kirke på Kirkevej 2 og Dragør Kirke på daværende Kirkevej 1, men i hver sin ende af vejen. To kirker på næsten samme adresse med to km mellemrum, men dengang to kommuner og to postdistrikter. I dag er adressen på Dragør Kirke: Kirkevej 170.

Men ikke noget problem. Ingen lokale brugte husnumre. F.eks. var adressen til "Alléenlyst" på Kirkevej helt op til ca. 1963: Gårdejer Svend E. Svendsen, "Uden nummer", Tlf. Dragør 78.Gården blev i 1964 købt af læge Peter Ehlers fra Kastrup. Da ejendommen i 1969 kom til at ligge inde i det nye "Byplanområde 3" solgte Ehlers gården og jorde til lokale håndværksmestre.

Gården brændte den 9. juli 1971. Ilden blev opdaget ca. 00.30 og slukningskøretøjer fra tre stationer og ialt 40 mand blev tilkaldt. Samme morgen måtte man konstatere, at stuehus og længer var brændt.

"Alléenlyst" blev ikke genopbygget. Arealet blev udstykket i parceller til nuværende Thimandsvænget 21-31.

Dines Bogø - Alléenlyst, Kirkevej 109, Dragør Dines Bogø - Alléenlyst, Kirkevej 109, Dragør
Ingen tvivl om, hvor journalisten Max. B. har sine oplysninger fra. I politirapport er gården også fejlagtig benævnt "Allegård". Det var en gård på Tårnbyvej 51 i nabokommunen. (Dragør Nyt og Tårnby Politi).

Dines Bogø - Alléenlyst, Kirkevej 109, Dragør
I 1969 blev jordlodder fra 11 gårde udstykket til nye byområder. (Byplan 2 og 3, henholdvis syd og nord for Kirkevej). Den 9. juli 1971 brændte Alléenlyst, der lå i Byplan 3. Gården var ubeboet og bygningerne havde kort tid før branden været anvendt som magasin for Amagermuseet. (Org. Kriminalpolitiet. Kopi i Dragør Brandvæsens fotoarkiv af den nedbrændte stuelænge).

Alléenlyst, Hovedgaden, Kirkevej Alléenlyst, Hovedgaden, Kirkevej Alléenlyst, Hovedgaden, Kirkevej
Tv: Den oprindelige gård (matr.nr. 20) lå, som andre gårde, i selve landsbyen Store Magleby. Midt: Gården, der senere kom til at hedde "Alléenlyst", (markeret med gult) lå i Hovedgaden ca. nr. 29 lige syd for Hollændergård (matr.nr. 16). Gården brændte 25. marts 1809. "Alléenlyst" bliver ikke genopbygget i landsbyen. Th: Den nye gård bygges på lodden på Kirkevej.I "Hollænderbyen", som i andre byer, mærkede man sine vogne, redskaber m.v. Kreaturer, som ikke var særlig udbredt på Amager, blev også mærket. Om mærkerne er indført af de nederlandske indvandrere eller mærkerne er oprindelige lokale, vides ikke.

Dines Bogø - Alléenlyst, Kirkevej 109, Dragør Albert Svendsen - Borgmester - Store Mageleby - Dragør
Bomærket til venstre ses også i den borgmesterkæde, som daværende Store Magleby Kommune fik som jubilæumsgave i 1971 af de øvrige kommuner i Storkøbenhavn. Th. Dragør Kommunes førsteborgmester Albert C. Svendsen med kæden, der fik tilføjet "et vedhæng" efter kommunesammenlægningen 1. april 1974.

Dines Bogø - Alléenlyst, Kirkevej 109, Dragør Dines Bogø - Alléenlyst, Kirkevej 109, Dragør
Gården "Alléenlyst", Kirkevej 109. Ca. 1955 og 2011.Dines Bogø - Alléenlyst, Kirkevej 109, Dragør Dines Bogø - Alléenlyst, Kirkevej 109, Dragør
Stuehuset mod syd. "Alléenlyst" opført ca. 1815. Nedbrændt 1971. (Fotos: Privatarkiv).