"Tredje Bondegård", Glistrups Gård, Dragør


Webmaster: Dines Bogø


Første Bondegård Anden Bondegård ... Dines Bogø ... Tredje Bondegård Fjerde Bondegård


Glistrups Gård - Kirkevej 59 Glistrups Gård - Kirkevej 59 Glistrups Gård - Kirkevej 59 Glistrups Gård - Kirkevej 59
Kirkevej 59: 1925 set fra øst, 1930 ejer Svend Ole Jansen, 1951 Fastelavn og 1970 set fra Kirkevej 26. (Dragør Lokalarkiv).
Tredje Bondegård, der ligger på Kirkevej 59 mellem Store Magleby og Dragør.


Eftermiddag 5. maj 1945. De første englændere med General Dewing på vej til Københavns Lufthavn. Midt i billedet ses gården Kirkevej 59. Til højre skimtes tyske telefonlinier.


Pyromanbrand 6. november 1981. (Foto udlånt af Dragør Brandvæsen).


September 1994 og december 2000. Før der blev tilkørt endnu mere jord.


August 2003.


19. marts 2005. Hovedbygningen brænder ca. 17.30. (Foto: Dragør Brandvæsen).


23. og 31. marts 2005.


Efter branden i foråret blev der ophængt en krans på sikkerhedshegnet og gården blev af "spøgefugle" benævnt "Glistrups Minde".


Nedrivningen. Ultimo september 2005.


Oprydning. 31. oktober 2006 og 2. november 2006.Gården på Kirkevej 59 i Dragør er opført ca. 1818. I modsætning til mange andre gårde har denne gård aldrig haft et navn. De ældre lokale i Dragør kalder den "Tredje bondegård" (regnet fra Dragør mod St. Magleby). Den lokale historiker Hermann Riber døbte den Medaillongården. Krak har i mere end 10 år benævnt gården "GlistrupsGård".


Glistrup. Biografi. Del. 1 ... Dines Bogø ...
2. maj 1961 solgte familien Jansen gården til et konsortium med bl.a. advokat Mogens Glistrup. Det var meningen, at jorden skulle eksproprieres af lufthavnen eller udstykkes til parcelgrunde, men endnu ligger området i støjzone og jorden kan ikke udstykkes til bebyggelse.

I november 1981 brændte de oprindelige længer og flere heste indbrændte.

Gården har været udlejet til mange forskellige siden Glistrup købte den.

En overgang var der grøntudsalg i den ladebygning, der stod på grunden til 2013. Denne bygning blev opført i 1982 efter branden i de gl. længer.

Lørdag den 19. marts 2005 brændte selve hovedbygningen. Gården blev nedrevet den 26. september 2005.

Den Danske Stat har gjort udlæg i bygningerne og jorden. Der foregår hele tiden juridiske tovtrækkerier mellem forskellige myndigheder og ejerne.


Fra Google Earth før hovedbygningen nedbrændte.


Fra Google Earth efter hovedbygningen var nedbrændt.


2007. Rester af hovedbygningen er fjernet. Nyere ladebygning er opført 1982.
I december 2013 blev den nyere lade nedrevet.Kirkevej 59 Kirkevej 59
4. marts 2014 behandlede Dragør Kommune (By-, Erhvervs- og Planudvalget) en ansøgning om, at der på grunden genopføres et stuehus.

Kirkevej 59
4. august 2014. Da Lind og Risør i juli 2014 skulle til at opføre et stuehus på 238 m2, konstaterede byggefirmaet, at grunden var blevet anvendt som losseplads. Gerningsmænd er blevet fundet.

Kirkevej 59
9. september 2014. Byggeriet igang.

Kirkevej 59
28. januar 2016.

Kirkevej 59 Kirkevej 59
Juli 2017. Beboerne har ændret jordvoldene, bl.a. for at formindske støjen fra de heldigvis få bilister, der følger deres egen færdselslov."Første Bondegård" er Aldershvile, der ligger Kirkevej 129.

"Anden Bondegård", der hed Alléenlyst brændte 9. juli 1971 kl. 00.30. Den lå på Kirkevej 109 lidt tilbagetrukket, omkring nuværende Thimandsvænget 27.

"Fjerde Bondegård", Kirkevej 9, er indrettet som brandstation og kontorbygning. Gården ligger lige øst for Dragør Rådhus.