Foredrag om "Skibsredernes Sti......Webmaster: Dines Bogø
"Skibsredernes Sti" - FOREDRAG eller GUIDETUR

Avisuddrag: Dragør Nyt ... Dines Bogø ... Komplet artikel ... Dines Bogø ... Mere om sagen
Skibsredernes Sti - Stautz Allé - Dragør Kirkegård
8. november 2016. Nyeste del af Dragør Kirkegård fra 1947. Fra ca. 1873 har der været en sti mellem de to ejendomme. Tv: Elisenborg og Th: Stautz Allé.Uden varsel afspærrede Menighedsrådet en gammel sti.

Man erkender fejlen, men nægter at genåbne stien.
Hvorfor er der en sti hen over et oprindelig engareal? Hvornår blev den "anlagt"?

Har A.P. Møller gået ad den sti?

Hvad er der sket på det engareal, som Dragør "købte" af Store Magleby i 1810?

Hør om Dragørs Fremmes festplads 1889. Udvidelse af kirkegården 1947.

Dragør Kommune solgte i 1984 Kirke og Kirkegård.

Hvad var årsag til Menighedsrådets uvarslede aktion i sommeren 2016?

En aktion, der efterfølgende har udviklet sig til en ren farce.

Hvor meget magt har et Menighedsråd?

Hvem fører tilsyn med et Menighedsråd?

Foredrag ca. 1 time med mange ældre og nyere fotos.

Skibsredernes Sti - Stautz Allé - Dragør Kirkegård
3. december 2016. Deltagerne ved den fortsat afspærrede sti. Det tidligere Menighedsråd er indberettet til Københavns Biskop og Stiftøvrigheden. Dårlig naboskab, selvtægt, overtrædelse af Hævdloven, Forvaltningsloven og Kirkeministerits bekendtgørelser.Officielt har Det tidligere Menighedsråd kun oplyst, at hvis naboen er utilfreds med Menighedsrådets ensidige beslutning vedr. fælleshegnet med afspærring af sti og bortfjernelse af en låge, så må de gå rettens vej.

Altså vi ændrer uden aftale et fælleshegn og er naboen utilfreds, kan de bare selv engagere en advokat, der kan anlægge sag mod os. (Det orker de nok ikke, da det er dyrt og vi har ubegrænsede offentlige midler til at køre den sag. Det koster os personligt ikke noget og de enkelte medlemmer hæfter ikke for noget. Naboen orker nok heller ikke at politianmelde os for indtrængning på fremmed grund).

Menighedsrådets overgreb

Uddrag af skrivelse fra Det tidligere Menighedsråd. Dateret 26. august 2016.Uofficielt har medlemmer af Det tidligere Menighedsråd udtalt:

Vores gartnere kan undlade at rydde sne på den lille stump 10 m sti (det har de nu aldrig gjort).

Man må godt overtræde loven, hvis det kun går ud over nogle få (under 10 personer).

Når beboerne ikke vil acceptere at deres private have skal være offentlig sti, så må der ikke være låge.

Hvorfor skal nogen have lov til noget andre ikke må.

Vi har provstens tilladelse til at spærre den sti. Vi skal ikke spørge andre.

Du må nok være "følelsesmæssigt involveret". Ingen andre ville i den grad have sat sig ind i sagen og fundet alle de overtrædelser af regler og love vi har lavet. Det havde vi ikke forudset.17. januar 2017 beslutter Menighedsrådet, at de genopsætter lågen (efter fornyet overvejelse). Ved lejlighed vil de informere den forurettede part om beslutningen. Lågen bestilles primo marts 2017.

Skibsredernes Sti - Stautz Allé - Dragør Kirkegård Skibsredernes Sti - Stautz Allé - Dragør Kirkegård
I begyndelsen af marts 2017 bestiller man låge og opsætning. Arbejdet påbegyndes 6. april 2017 og lågen færdigopsættes 11. april 2017.Deltagere i foredrag eller guidetur


Beboere fra Dragør og Store Magleby
Forening fra Storkøbenhavn
Dragør Borgerforening