Sydstrandscentret, Krudttårnsvej 8. Dines Bogø .Webmaster: Dines Bogø
Siden 1972 har Dragør været delt i Nord og Syd på grund af "Berlinmuren" langs den sydlige del af Hartkornsvej. Er den gamle spærringen årsag til, at Dansk Supermarked i november 2013 mener, at der er et behov for en ny Netto-forretning på parcellerne Krudttårnsvej 8 / Lundegård Strandvej 2-4?

Forslag offentliggjort få dage før Kommunalvalget 19. november 2013.

Sydstrandcentret - Dragør Sydstrandcentret - Dragør Sydstrandcentret - Dragør
Sydstrandscentret 1962 og 2009 samt markering af nuværende Lokalplan 46. Hjørnegrunden med den ældste villa ligger p.t. uden for forretningsområdet.
Tidl. Lokalplan ... Dines Bogø ... Nyt forslag: Nettobutik
Sydstrandcentret - Dragør
Dansk Supermarked søger om tilladelse til etablering af Netto-butik på grundene: Krudttårnsvej 8 / Lundegård Strandvej 2-4 (Sydstrandscentret).Dirk Svendsen Strøbæk - Sydstrandcentret - Dragør
1. maj 1936 åbnede entreprenør Dirk Svendsen Strøbæk sine nye forretninger på Krudtårnsvej 8 i Store Magleby Kommune. Der var indrettet to butikker i bygningen. Til venstre: Mælke- og brødudsalg og til højre en blandet landhandel med spegesild, søm, petroleum, maling og kolonialvarer. Dirk Strøbæks hustru Marchen og den ældste søn Gunnar passede butikkerne. I 1944 overtog sønnen Egon sammen med sin hustru Onny forretningen med brød og mælk.

Krudttårnsvej - Dines Bogø
Dirk Strøbæk søgte allerede i 1954 om tilladelse til, at opføre en moderne forretningsejendom på sin grund Krudttårnsvej 8. Store Magleby Kommune gav tilladelse, men Boligministeriet kunne ikke godkende projektet. Den manglende godkendelse kan skyldes, at militæret (Krudthus VI opført 1782) var nabo til Strøbæk. Krudthuset blev nedlagt som militært lager og købt af lille Dragør kommune i 1967 efterfølgende i 1970 ombygget til fritidsklub.

Krudttårnsvej - Dines Bogø
I 1998 blev der opført en villa på 110 m2 på Lundegård Strandvej 4. I den forbindelse blev der foretaget en del matrikulære ændringer af Strøbæks grunde Krudtårnsvej 8 / Lundegård Strandvej 2-4. Man ser også tydeligt det areal med vandgrav, som militæret havde haft på nordsiden af Krudtårnsvej og dermed nabo til Strøbæk.

I Strøbæks villa, der er opført 1922, blev der i slutningen af besættelsen holdt flere møder mellem repræsentanter for modstandsbevægelsen og oberleuant Blankenburg fra den lokale tyske garnison på Sydstranden. Man ville aftale en fredelig overgivelse, når krigen sluttede. Før forretninger blev opført havde Strøbæk et mindre udsalg af grøntsager fra vaskekælderen i villaen på hjørnet af Lundegård Strandvej.Sydstrandcentret - Dragør Sydstrandcentret - Dragør
De to små butikker var hver på ca. 50 2. Luftfoto fra omkring 1950 og butikker i 1963 lige efter lukning.

Sydstrandcentret - Dragør Sydstrandcentret - Dragør
29. maj 1963 åbnede Amagerbanken sin nye filial på Sydstranden i Strøbæks nyopførte ejendom. Et par år senere flyttede Amagerbanken til den nye lave tilbygning.Møller Jensens Stormarked åbnede på Krudttårnsvej i lille Dragør Kommune i 1964.

Tilbage i tresserne forsøgte både Irma og Hovedstadens Brugsforening "HB", at etablere sig på Krudttårnsvej i Store Magleby Kommune, men de fik afslag.Lundegård Strandvej 2
1928. Et af de ældste fotos af huset på Lundegård Strandvej 2 i daværende Store Magleby Kommune.