Sporvogne i Dragør................Webmaster: Dines Bogø

Sydamager: Generelt

Hvad er nu det? Sporvogne? Alle lidt ældre ved, at der kørte sporvogne i Storkøbenhavn i kommunerne København, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Tårbæk.

Der har aldrig kørt sporvogne i Dragør. Og dog. Ikke kørende på egne skinner, men mindst seks stk. sporvogne er "blevet kørt" til Dragør eller mere korrekt til Store Magleby.

Sporvogne i Dragør - Dines Bogø
Vogn KS 380 (tidl. FS 27) her ved det ældre biograf Kinopalæet på Frederiksberg. Vognen endte som sommerhus i Dragør. (Tegning: John Lundgren).

I København, Aarhus og Odense kørte der sporvogne. Efterhånden som vognene blev nedslidt blev de ophugget eller solgt.

På Sporvejsmuseet mellem Roskilde og Ringsted har man i dag bevaret ca. 100 sporvogne, trolleyer og busser. De fleste er renoveret og vedligeholdes, så man kan opleve dem på det kørende anlæg.Sporvogne i Store Magleby


I årene 1933-66 kom der sporvogne til Sydamager. De blev brugt som sommerhuse eller legehuse, Man kender til seks stykker, der blev transporteret herud og to af dem eksisterer delvis endnu.Motorvognene


De kendte vogne er to motorvogne og fire bivogne.

Begge motorvogne er oprindelige toetages Frederiksberg-vogne fra "FS". Alle Frederiksberg-vogne indgik i 1919 i Københavns Sporvogne "KS" ved sammenlægning af de to kommuners vogne, remiser og skinneanlæg.

Den ene motorvogn nr. FS 27 blev opstillet på Nordstranden på Nordre Dragørvej 149 i april 1934. Den brændte under lidt spektakulære forhold i januar 1945. Læs mere her i en artikel om denne motorvogn.

Den anden motorvogn FS 40 blev opstillet på Sydstranden i Grundejerforeningen Maglevang på adressen Lange Blok 29 (i dag Ternevænget 29).

Sporvogne i Dragør - Dines Bogø
Opstillet på Ternevænget i 1933 og nedrevet 33 år senere. (Arkiv: Dines Bogø).

Da der skulle opføres en villa på grunden blev dele af vognen demonteret og resten indgik i fundamentet til villaen.De ældste bivogne


De ældste bivogne var ombyggede hestesporvogne.

Den ene KS nr. 1039 blev opstillet og anvendt som sommerhus på Parkvej 19, der dengang lå uden for Grf. Søvang. Vognen blev helt fjernet, da nuværende villa blev opført i 1973.

Den anden tidl. hestesporvogn blev opstillet på Akacievej 23 og her anvendt som sommerhus. De omkringboede var dengang ikke så glade for sporvognen.

Da der efterhånden havde været for meget hærværk på vognen, blev ejeren træt af det hele. Han lånte et par heste og en plov. Der blev gravet et stort hul på grunden. Bivognen blev væltet i hullet og tildækket.

Sporvogne i Dragør - Dines Bogø
Tidligere hestesporvogne blev ombygget og anvendt i mange år som bivogne. Enkelte originale eksemplarer er bevaret og andre er fundet som udhuse o.l. (Fotos: Torben Liebst).De nyere bivogne


De "nyeste" bivogne, der var i Dragør, var fra begyndelsen af forrige århundrede, men kendes af mange, da de var i brug op til midten af tresserne.

Frelsens Hær købte en bivogn i 1966, der blev opstillet i hærens sommerlejr på Fælledvej 132. Den stod en del år i Baggersmindelejren, men efterhånden, da den blev rusten og ruderne ødelagt, var den ikke mere børnevenlig.

Bestyrelsen i Andelshaveforeningen Søndergården købte i 1961 bivogn nr. 1277. Medlem nr. 15 af Sporvejshistorisk Selskab, fotograf Torben Liebst var med ved begge transporter og derfor er begivenhederne dokumenteret.

Som med bivognen i lejren blev også denne sporvogn udsat for lidt hårhændet behandling. Bivognen i Søndergården stod lige op ad et fredet fortidsminde, hvor der samtidig var boldbane. Sporvognen holdt ca. fire år som legehus.Er der flere tidligere sporvogne, trolleyer eller busser?


Hist og pist forlyder det, at det og det hus er opbygget over en tidligere jernbanevogn eller måske en sporvogn. Det kan også være, at det var en sigøjner- eller cirkusvogn?

Under alle omstændigheder har der også stået flere off. transportkøretøjer på det sydlige Amager. Flere steder har der i kortere eller længere periode også været fritstående såkaldte sigøjnervogne opstillet på ubebyggede grunde.

På "Bülows grund", nuv. Krudttårnsvej 45 stod der en speciel vogn for 70 år siden. Mere om det ved en senere lejlighed.Trafiktyper i Dragør


Vi har buslinier i Dragør og vi har haft personjernbane i to perioder og færger til Sverige i flere perioder.

Lufthavnen opfatter man normalt som noget i Kastrup. Men en mindre del af den gamle hovedbane 04R-22L ligger faktisk i Dragør kommune. En endnu større del af Lufthavnen ligger i postdistrikt 2791 Dragør. Det hjælper nok ikke på at få skinnebåret off. trafik til Dragør.

Vi får ikke regionaltog, Metro eller letbane (læs sporvogn) til Dragør.

Sporvogne i Dragør - Dines Bogø
Vi har en lufthavn i Dragør. Dele af bane 04R-022L ligger i Dragør kommune og postdistrikt 2791 Dragør. Den nyere bane 04L-022R ligger uden for kommunen men i 2791 Dragør, som Ullerup og Viberup.