En planlagt "Ringvej" Amager rundt..........Webmaster: Dines Bogø
I mange år har der været tanker om, at lave en vej eller evt. sti "Amager Rundt", bl.a. så Københavnerne kunne komme til de rekreative områder.

I lighed med projekt "Kalvebod-opfyldning" fra 1939 blev der i 1941 igangsat "Projekt Amager Rundt". Projektet omtalt her i december 1941.

Som navnet antyder var det meningen, at en vejforbindelse skulle anlægges langs kysten på Sydamager.

Dines Bogø - Amager Rundt
Ca. 1938. Badeetablissementet, men før der igen var planer om en vej "Amager Rundt". (Arkiv: Peter Thorning Christensen).

De første 2 km blev påbegyndt som beskæftigelsesarbejde, men vejen fra Dragør By gik kun til Store Magleby kommune.

I Store Magleby var man nervøs for at en anlagt vej hurtigt ville blive overskullet, hvis man ikke samtidig anlagde et dige.

Dines Bogø - Amager Rundt
Sommeren 1942 eller 1943. (Arkiv: Museum Amager).

Man havde ikke afklaret om vejen skulle føres langs kysten foran udstykningen Søvang. Læs her om Søvang 25 års jubilæumsønsker.

Sognerådsformand Dirch Bacher Dirchsen i Store Magleby havde i flere år haft et svagt helbred så der skete ikke de store ændringer i kommunen.

D.B. Dirchsen døde i november 1942 og samme år fik Luftwaffe gennemført at Den danske Stat eksproprierede tre gårde på Sydamager.

Så vejen kunne ikke gennemføres bl.a. pga det militæranlæg og da krigen sluttede ønskede Det danske Militær at beholde arealerne.

I 1943 blev den nyanlagte Widersvej tilsluttet den første del af Søndre Strandvej.

Dines Bogø DB
Arbejdet blev afbrudt flere gange.

Mandskabet blev sendt til andre mere hastende opgaver.

(Foto: Werner Dalsgård).

I midten af halvtresserne blev Krudttårnsvej tilsluttet til Søndre Strandvej. Amagerbanens rutebiler blev omlagt fra Engvej til Søndre Strandvej.

"Højvejen", som Søndre Strandvej kaldes lokalt ender i dag stadig ved sognegrænsen, der var den daværende kommunegrænse.