Den kvarte lagkage.................Webmaster: Dines Bogø

Sydamager: Generelt

Den kvarte lagkage - Dines Bogø
Et hurtigt blik på et kommunalt luftfoto fra 2017. Let genkendelige hvide bygninger: Jægergården "Den kvarte Lagkage" fra 1994-1996.

Mange lokale taler stadig om "Den kvarte Lagkage", når de skal fortælle om et nyere boligområde ved Hartkornsvej.

Den kvarte lagkage - Dines Bogø
September 2004. Rækkehuse og lejligheder. (Foto: Dines Bogø).

Begrebet "Den Kvarte Lagkage", som området blev kaldt, blev endnu mere tydeligt, da Hartkornsvej blev anlagt i 1972.

Den kvarte lagkage - Dines Bogø
1959. Før Hartkornsvej blev anlagt var arealet omgivet af "Betonvejen", Lundevej/Lundestien og et gl. marskel. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

Efter at Hartkornsvej var anlagt blev betegnelsen "Kvart lagkage" endnu mere indlysende.

Den kvarte lagkage - Dines Bogø
1974. De nye kvarterer langs den sydlige del af Hartkornsvej. (Arkiv: DB).Jægergården


Pr. 1. januar 1993 blev området ved Hartkornsvej/Lundestien udlagt til boligareal.

Kolonihavefolket, der har haft arealet fra midten af halvfjerdserne, måtte igen flytte. Denne gang til nuværende placering på Rytterager 9 syd for Hollænderhallen.

Når man dengang skulle ind til kolonihaverne brugte man den betonvej Luftwaffe havde anlagt i 1944.

Den kvarte lagkage - Dines Bogø
Maj 1992: Dragør Kolonihaveforening af 1910 kort tid før medlemmerne igen måtte flytte. I baggrunden ses Lodsgården opført 1973. (Foto: Dines Bogø).

Da området skulle byggemodnes fjernede man den øverste del af den solide betonvej. Rækkehusene ind mod Jægervej står i dag på ekstra solidt grundlag."Drikker du om morgenen?


Da kolonihaverne var flyttet og man begyndte at gøre klar til at bygge, nævnte jeg en tidlig morgen ved 9-tiden for en entreprenørmedarbejder, at det beton i 12 m bredde man så op mod haverne på Jægervej med mellemrum var forsynet med "bombebrønde".

Så var det, at bemærkning faldt om, at jeg ikke var helt velfunderet. Lufthavnen lå jo mange km væk sagde den pågældende.

Fremvisning af flere dæksler med håndtag på stedet, ændrede ikke holdningen. "Det var nok kloaker. Tag nu på arbejde, men kør forsigtigt".

Den kvarte lagkage - Dines Bogø
Maj 1992: Området syd for rullebanen blev villakvarter i midten af halvtredserne. Jægervejens Børnehave (senere fritidshjem, fra 2021 privatbolig) i baggrunden fik i 1974 udvidet legepladsen med 9 meter af betonbanen. (Foto: Dines Bogø).

Bombebrøndene var en meter dybe og ca. 60 cm brede. I tilfælde af allieret angreb og forsøg på erobring af lufthavn og tilhørende otte km lang betonvej i Store Magleby, skulle alt sprænges i luften. Mandskab fra Luftwaffe ville anbringe flyverbomber i brøndene og antænde. På banerne i selve lufthavnen var der tilsvarende. De kunne antændes elektrisk fra kontroltårnet.

Brønde af tilsvarende type findes i Lergravene og under asfalten i den vestlige del af Rytterager (ved hestefoldene).

Den kvarte lagkage - Dines Bogø
Maj 1947 flygtningelejr. Området syd for Den Kvarte Lagkage set fra nuværende Jægergården 2E. Drengen står op mod rullebanen (i baghaven til nuv. Jægervej 48).(Arkiv: DB).

De to mørke lange bygninger i midten af foto er oprindelige tyske standard-træbygninger på 531 m2 opført 1944. To nærliggende bygninger blev købt af Parcelforeningen Maglebylund i efteråret 1947, hvor de sammenbygget fungerende som marketenderi i mange år.

En del jord fra området blev på tipvogne i 1944 kørt til området mellem Møllevej og Fælledvej, hvor der blev anlagt tre felthangarer (tresidet jordvolde). Mange mener, at det er "Galgebakken" man kan se, men det er bare tilført jord, bl.a. fra "Den kvarte Lagkage". (Foto: Arne Lindberg, arkiv: DB).