Kernehuset på Fælledvej.....................Webmaster: Dines Bogø


Artikel i Dragør Nyt, den 12. marts 1996 Se også større omtaleI en artikel her i Dragør Nyt den 18. oktober 1994 skrev jeg om den første tid, hvor foreningen lejede sig ind forskellige steder på Sydamager eller holdt møderne på St. Magleby kro og på de lokale hoteller.

Efter at tyskerne i 1943 havde fået kig på foreningen, da møderne blev holdt i Villa Søglimt (nuv. Møllevej 59A), flyttede man en kort overgang til Dehlsens Hotel (Badehotellet).

Her holdt man bl.a. møderne i den gamle sidebygning, hvor keglebanen lå. Tyskerne havde på det tidspunkt endnu ikke beslaglagt hele hotellet. For at mødet skulle virke troværdigt trillede man lidt med keglerne.

Kort tid før man måtte fraflytte Villa Søglimt blev ønsket om med tiden at få sit eget hus særligt udtalt. Det er navnene Poul Hoe Larsen, Gerhard Jørgensen, Arne Stautz, Poul Petersen, Hermann Riber og Albert Svendsen, alle ledende medlemmer af Amager KU, man finder som initiativtagere til oprettelsen af "Amager KU's Byggefond". Den senere borgmester Albert Svendsen blev fondens administrator.

Pengene til byggefonden skaffede man bl.a. ved at afholde revyer, bankospil og baller på Dragør Strandhotel. Gennem årene støttede medlemmer af Amager KU og andre byggefonden med faste årlige beløb.Nu sker der noget

I 1958 er kassebeholdningen i fonden på 23.000 kr., og man tør nu give sig i kast med køb af eget hus eller evt. eget byggeri. Foreningen har en kort overgang kig på Tømmerup Kro, der er til salg for 60.000 kr.

Crilles Petersen fra "Ny Vang" kommer med den oplysning, der fører til, at man beslutter at bygge selv.

Grunden Fælledvej 2 på hjørnet af Nyvangsvej er til salg for 10.000 kr. Fondens bestyrelse optager forhandlinger med ejeren Bent Jensen, og det ender med, at grunden bliver købt for 8.500 kr.

Arkitekt Arne Stautz beregner, at det vil koste omkring 40.000 kr. at opføre en 100 m2 stor bygning, men inden man kommer videre med de planer hører man i november, at SAS vil sælge den 180 m2 store interimistiske "Airterminal", der står ved Vesterport station, hvor Hotel Royal er under opførelse.

Denne bygning skal koste 35.000 kr., men da Byggefondens bestyrelse indleder forhandlinger med SAS viser det sig, at man kan få bygningen for 18.000 kr., hvis man vil sørge for nedtagning og borttransport. Nogle flotte røde lædermøbler, der tidligere også har stået i SAS's Airterminal i Dagmarhus, følger med i købet."Airterminalen" købes

Efter flere ekstraordinære generalforsamlinger på St. Magleby kro beslutter man sig for at købe bygningen af SAS, og i december går man i gang med at støbe fundament.

Albert Svendsen organiserer arbejdet for de ca. 35 mand, der deltager i arbejdet. Fra markerne omkring lufthavnen henter man sten til fundamentet, og Arne Stautz laver tegninger til indretning af det nye hus med køkken- og toiletfaciliteter.

I begyndelsen af februar 1959 ankommer lastvognene med den 21 tons tunge adskilte bygning.

Allerede søndag den 5. april kan der holdes rejsegilde, og man benytter samtidig lejligheden til at fejre Amager KU 50 års jubilæum. Mange fremmødte udtrykker ønsket om alt godt for foreningen og huset.

I juni måned afholdes en større basar med efterfølgende fest, og dette arrangement giver et overskud på 8.000 kr., som en god hjælp til det fortsatte arbejde på huset. Amagerbanken yder byggelån, der optages realkreditlån og en større indsamling giver yderligere 6.000 kr.

Lørdag den 12. september indvies huset, hvor bl.a. folketingsmedlem Poul Møller taler. Huset, hvor der på det tidspunkt er lagt mere end 4.000 timers arbejde, får navnet "Kernehuset".

Medlemmerne udfører også selv haveanlæg, isolering af bygningen med Rockwool og indvendig renovering. El-installatør Hermann Riber, en af foreningens mange gode støtter, sørger for el og varme.Mange aktiviteter i Kernehuset

I de første år var det foreningens damer med Gunhild Hoe Larsen og Anni Jansen i spidsen, der lagde mange timers arbejde i Kernehuset, når der skulle laves arrangementer, og Crilles Petersen sørgede for det daglige praktiske arbejde og opsyn med Kernehuset. Det var ikke ualmindeligt, at huset var udlejet 60-70 gange om året til familiefester.

De foreningsmæssige arrangementer i Kernehuset blev ofte lavet i et samarbejde mellem Konservativ vælgerforening, Amager KU og den konservative kvindekreds.Nye ejere

I 1971 talte man om, at udvide bygningen, men dette blev som bekendt ikke til noget.

De aktive omkring Kernehuset blev jo også ældre, og i begyndelsen af firserne aftalte man med Omsorgs-Klubben (OK Klubben), at de kunne overtage bygningen.

OK Klubben oprettede en fond, der fra 1983 havde ansvaret for Kernehuset.

Bygningen trænger nu til renovering og det har været en medvirkende årsag til, at OK-fonden har solgt Kernehuset pr. 1. marts 1996.

I løbet af marts åbner firmaet Kernehusets Dekoration en detailforretning i bygningen. Forretningen sælger tørrede blomsterbuketter og dekorationsartikler.

Senere vil firmaet SSM-Elektronik flytte fra Møllelodden til lokaler i Kernehuset. SSM-Elektronik handler med antenner, paraboler, PC-udstyr samt udfører reparationer af TV/Radio/Video og andet elektronisk udstyr.