Høyerup 1788 - 1955. Bogø .Webmaster: Dines Bogø

Artikel nr. 1 Artikel nr. 2 Sydamager: Generelt ... Dines Bogø ... Kulise i film Farvelagt


Hæyerup, Dragør- Dines Bogø
Ca. 1951. Høyerup på hjørnet af Kirkevej og Stationsvej. (Foto er digitalt farvelagr udlånt af "Dotte" Otzen).