Hangaren der forsvandt.............Webmaster: Dines Bogø

Ældre efterlysning Nyere efterlysning ... Dines Bogø ... Mere om Hangaren ... Dines Bogø ... Sydamager: Generelt


Det er ikke hver dag, at en bygning på ca. 1.600 m2 lige pludselig forsvinder ud i den blå luft.

I efteråret 1945 forsvandt en stor hangar. Den var blevet opført i 1944 af Luftwaffe på Aldershvilegårdens jord tæt ved marskellet til Peters Minde.

Hangaren der forsvandt - Dines Bogø
Maj 1945. Luftwaffe standardhangar. I baggrunden gården Peters Minde. De efterladte tyske fly blev samlet på to store flykirkegårde. Den ene lå på en mark ved Kirkevej. (Arkiv: Jørgen Wieder).

Gårdejer Martin Jansen på Aldershvile fik at vide, at det var nogle modstandsfolk der skulle skille hangaren ad og køre materialerne væk.

Mandskabet kom med lastvogne og arbejdede en del dage ved hangaren. Pludselig en dag var det hele væk.

Tilbage var en mindre murstensbygning, der måske havde været brugt som maskingeværstilling. Materialer fra den lille bygning blev brugt, da der i mange år var minkopdræt på området.

Hangaren der forsvandt - Dines Bogø
29. august 1945. Udsnit af foto fra Geodætisk Institut. Området ved Nordstrandskolen, der en periode hed "Dragør Skole Nord". Den hvide stribe er støbt tysk betonrullebane, nuværende Aldershvilestien. Lige øst for ligger "Grønvejen", der i 1951 navngivet til D. B. Dirchsens Allé. Øverst ses Nordre Dragørvej. Mange andre historiske detaljer, men det må komme en anden gang.(Arkiv: Det Kgl. Bibliotek).



Hvem fjernede hangaren?


I dag er det ikke klarlagt, hvem der fjernede den tyske hangar. Selv om enkelte foretagsomme modstandsfolk fra Sundby ulovligt havde solgt flere af de tyske barakker langs nuværende D. B. Dirchsens Allé, var det ikke modstandsfolk, der fjernede hangaren. Alle modstandsfolk var hjemsendt på det tidspunkt.

Dansk militær fra hæren henvendte sig til gårdejer Jansen og spurgte, hvad han havde gjort ved den hangar, som tyskerne havde anbragt på hans mark. Gårdejeren kunne ikke kaste lys over sagen.

Fandt man så hangaren igen? En dag var der opstillet en tysk hangar på Arsenaløen på Holmen. Men kun en halvdel af en hangar. Marinen oplyste, at den var hentet i Aalborg. Der siger man, at der ikke mangler nogen hangar.

Hangaren der forsvandt - Dines Bogø
Juli 1971. Ikke meget tilbage ud over fundamentet til hangaren. Det blev fjernet, da man begyndte at bygge skolen. Skolen hed tidligt i byggefasen "Skolen ved D. B. Dirchsens Allé". (Foto: Dines Bogø).

En clairvoyant fortalte mig, at man kunne genfinde de store bjælker som tagkonstruktion på ejendomme opført i Kastrup i slutningen af fyrrene. Aldrig bekræftet af nogen.

Jamen hvad med Morian Hansen der flyttede sin flyskole lige efter besættelsen fra Kastrup til Skovlunde. Han fik en tysk hangar. Jo men den var købt i Odense.

Hangaren der forsvandt - Dines Bogø
Selve forbindelsesvejen mellem rullebanen og hangaren ligger under de store skolebygninger.



Barakkerne, der blev solgt


For en del år siden talte jeg med flere af de modstandsfolk fra Sundby, der kendte til sagerne om salg af tyske barakker. De havde været stationeret i villaerne Pax og Søhuset på Annasvej. Men de fortalte, at det var rigtigt, at det lykkedes at sælge flere barakker fra markerne og indbo fra Dragør Badehotel inden lederen opdagede det.

Men de kunne ikke hjælpe med noget om den omtalte hangar. De huskede den, men anede faktisk ikke, at nogen smarte mennesker havde skilt den ad og bare var kørt væk med materialerne.



Hvem fjernede hangaren og hvor er den eller resterne i dag?




Hangaren der forsvandt - Dines Bogø
Maj 1945. Heim in Reich. Der lang vej tilbage til Tyskland. Ved grænsen i Sønderjylland blev alle tyske soldater frataget meget af det, de havde slæbt med gennem Danmark. (Foto er gengivet på bogen, der blev udgivet på 50-året for befrielsen).