Tredje Bondegård - Glistrups Gård

1. Bondegård

2. Bondegård

Artikel. 3 Bondegård

4. Bondegård

Glistrup. Biografi. Del. 1

Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
1925 set fra øst.
Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
1930 ejer Svend Ole Jansen.
Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
1951 Fastelavn.
Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
1970 Fastelavn. Allerede på dette tidspunkt kalder lokale gården for: "Glistrups Gård".
Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
Herman Riber brugte betegnelsen "Medaljongården". Tredje Bondegård, der ligger på Kirkevej 59 mellem Store Magleby og Dragør.
Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
Eftermiddag 5. maj 1945. De første englændere med General Dewing på vej til Københavns Lufthavn. Midt i billedet ses gården Kirkevej 59. Til højre skimtes tyske telefonlinier.
Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
Pyromanbrand 6. november 1981. (Foto udlånt af Dragør Brandvæsen).
Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
September 1994. Før der blev tilkørt endnu mere jord. (Fotoarkiv: DB).
Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
December 2000. Før der blev tilkørt endnu mere jord. (Foto: Dines Bogø).
Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
3. august 2003. (Foto: Dines Bogø).
Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
3. august 2003. (Foto: Dines Bogø).
Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
19. marts 2005. Hovedbygningen brænder ca. 17.30. (Foto: Dragør Brandvæsen).
Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
19. marts 2005. Hovedbygningen brænder ca. 17.30. (Foto: Dragør Brandvæsen).
Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
23. marts 2005. (Foto: Dines Bogø).
Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
23. marts 2005. (Foto: Dines Bogø).
Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
31. marts 2005. (Foto: Dines Bogø).
Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
Efter branden i foråret blev der ophængt en krans på sikkerhedshegnet og gården blev af "spøgefugle" benævnt "Glistrups Minde".
Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
Nedrivningen. 29. september 2005. (Foto: Dines Bogø).
Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
Nedrivningen. 2. oktober 2005. (Foto: Dines Bogø).
Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
Oprydning. 31. oktober 2005. (Foto: Dines Bogø).
Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
Oprydning. 2. november 2005. (Foto: Dines Bogø).

Gården på Kirkevej 59 i Dragør er opført ca. 1818. I modsætning til mange andre gårde har denne gård aldrig haft et navn.

De ældre lokale i Dragør kalder den "Tredje bondegård" (regnet fra Dragør mod Store Magleby). Den lokale historiker Hermann Riber døbte den Medaillongården. Krak har i mere end 10 år benævnt gården "Glistrups Gård".

2. maj 1961 solgte familien Jansen gården til et konsortium med bl.a. advokat Mogens Glistrup. Det var meningen, at jorden skulle eksproprieres af lufthavnen eller udstykkes til parcelgrunde, men endnu ligger området i støjzone og jorden kan ikke udstykkes til bebyggelse.

I november 1981 brændte de oprindelige længer og flere heste indbrændte.

Gården har været udlejet til mange forskellige siden Glistrup købte den.

En overgang var der grøntudsalg i den ladebygning, der stod på grunden til 2013. Denne bygning blev opført i 1982 efter branden i de gl. længer.

Lørdag den 19. marts 2005 brændte selve hovedbygningen. Gården blev nedrevet den 26. september 2005.

Den Danske Stat har gjort udlæg i bygningerne og jorden. Der foregår hele tiden juridiske tovtrækkerier mellem forskellige myndigheder og ejerne.

Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
Fra Google Earth før hovedbygningen nedbrændte.
Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
Fra Google Earth efter hovedbygningen nedbrændte.
Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
Fra Google Earth. Ny lade er opført.
Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
I december 2013 blev den nyere lade nedrevet. (Foto: Dines Bogø).
Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
4. marts 2014 behandlede Dragør Kommune (By-, Erhvervs- og Planudvalget) en ansøgning om, at der på grunden genopføres et stuehus.
Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
4. marts 2014 behandlede Dragør Kommune (By-, Erhvervs- og Planudvalget) en ansøgning om, at der på grunden genopføres et stuehus.
Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
6. juli 2014. Salgsbod har stået fler steder på Kirkevej gennem årene. (Foto: Dines Bogø).
Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
4. august 2014. Da Lind og Risør i juli 2014 skulle til at opføre et stuehus på 238 m2, konstaterede byggefirmaet, at grunden var blevet anvendt som losseplads. Gerningsmænd er blevet fundet. (Foto: Dines Bogø).
Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
9. september 2014. Byggeriet igang. (Dines Bogø).
Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
28. januar 2016. (Dines Bogø).
Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
13. juli 2017. Beboerne har ændret jordvoldene, bl.a. for at formindske støjen fra de heldigvis få bilister, der følger deres egen færdselslov.(Foto. Dines Bogø).
Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
13. juli 2017. Beboerne har ændret jordvoldene, bl.a. for at formindske støjen fra de heldigvis få bilister, der følger deres egen færdselslov.(Foto. Dines Bogø).
Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
14. februar 2018. Forpagteren af ejendommen begyndte at opføre et plankeværk mod Kirkevej. Lokalt blev det talt meget om, hvad der nu skal ske på gården. (Foto. Dines Bogø).
Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
5. maj 2018. Inden det endelige plankeværk blev opsat, kom der et midlertigt, der kun gjorde det værre. (Foto. Dines Bogø).
Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
26. maj 2018. I et interview kom det frem, at det var et støjværn, der blev opsat og for bedre at beskytte de unge damer. Nick og Michelle samt Melanie og Malou. Nick, der er tømrer, har et gulvservicefirma. Michelle er projekt- og vagtleder i skadeservicefirma. Hun er uddannet hjælperøgdykker og det er særdeles praktisk, når man tilkaldes til et skadested, hvor værdier og uerstattelige ting hurtigt skal reddes. (Foto: Dines Bogø).
Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
15. oktober 2018. På grunden blev der opført forkellige bygninger til opbevaring af værktøj og materialer. (Fotoarkiv: DB).
Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
23. november 2019. Tømrerfirmaet set udefra. (Fotoarkiv: DB).
Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
22. september 2019. (Foto: Dines Bogø).
Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
17. juni 2019. Efterhånden vil beplantning skjule hegnet. (Foto: Dines Bogø).
Dines Bogø - Glistrups Gård - Kirkevej 59
25. april 2021. Skiftede forpagtere, men udefra er intet ændret. (Foto: Dines Bogø).