Tæt på Fristranden, Dragør. DBWebmaster: Dines Bogø


"Villa Pynten", Løkkerenden 3, Tidl. Stettinstræde 15Dragør: Generelt Fristranden: Generelt Dragør er opdelt i forskellige området. "Den ældre Bydel", Nordstranden, Sydstranden, Aflandshage m.v.

Nord for Den gamle Bydel er områderne igen opdelt i Fristranden, Nordstranden m.v.

Langs kysten var der i 1800-tallet solgt enkelte loddder, såkaldt "havelodder" til beboerne i Dragør gl. by.

Dyrlæge Fritz Julius Madsen på Dragørgård udstykkede dele af Nordstranden omkring 1910.

F.J. Madsen havde i 1887 købt Dragørgård. Han var søn af Lars Madsen, der kom fra Slagelse.

Lars Madsen var vært på Dragør Strandhotel.
. DB . Dragør Gl. Bydel Villa Pynten - Dines Bogø
En af de nordligste grunde i "Den gamle Bydel".Villa Pynten

Lige på grænsen mellem Den gamle Bydel og Fristranden ligger "Villa Pynten".

Villa Pynten - Dines Bogø
Oprindelig havde ejendommen ikke noget vej- og husnummer, men hed bare "Pynten", som Charles Hansen havde døbt sit hus. Senere hed ejendommen fejlagtig Charles Hansens Vej 1. Så Stettinstræde 15 og nu Løkkerenden 3.

Bygmester Thorvald Ferdinand Charles Hansen (1871-1946) købte den 26. august 1910 grunden af fabrikant Wilhelm Wieder.

Villa Pynten - Dines Bogø
1949. På de oprindelige tegninger, der er lavet af murermester Carl Semberlund i august 1911, er indgangen mellem de to små vinduer.

Se også her de oprindelige tegninger fra 1910.

På en måde hører villaen mere til grf. "Løkken", da Charles Hansen, der opførte villaen havde opkøbt de nærliggende grunde.

Villa Pynten - Dines Bogø
Ca. 1915. Udsigt mod Dragør Havn fra 1. salen i "Villa Pynten".

Villaen er opført på en af nævnte "havelodder", nemlig matr.nr. 53b, der havde tilhørt familien i Strandgade 9. Havelodden var solgt til skibsfører Jens Eriksen og det var dennes arvinger, der solgte grunden i 1904 til fabrikant Wieder.Udstykningen "Løkken"

Sammen med fabrikant Hans Adolph Frederik Lohmann (1861-1932) udstykkede Charles Hansen grunde i 1912.

Aage Madsen og murermester Carl Semberlund var også med i selskabet, der udstykkede.

Udstykkerne opførte flere villaer med videresalg for øje.

Villa Pynten - Dines Bogø Villa Pynten - Dines Bogø Villa Pynten - Dines Bogø
1939. Selvfølgelig boede Charles Hansen på Charles Hansens Vej. Vejen han selv havde navngivet. Men adressen blev senere lavet om til Stettinstræde 15 (eksemplet fra 1968), da ejendommen IKKE lå på selve Charles Hansens Vej. Senere er adressen ændret til Løkkerenden 3 (eksempel 1993). (Kraks Vejvisere).

Villa Pynten - Dines Bogø
November 1943. Jørgen Jans, der var vikar på Dragør Rådhus i efteråret 1943, fik til opgave at renovere husnummereringen i hele Dragør Kommune (lille Dragør). Senere boede Jørgen Jans i det nyopførte parcelhus (1969) på Charles Hansens Vej 1, genbo til "Villa Pynten".

Det er i dag vejene Charles Hansens Vej, Dagmarsvej, Annasvej og sydlige del af Øresunds Allé.

Villa Pynten - Dines Bogø
26. juni 2019. Villa Pynten ligger præcis på grænsen mellem Den Gl. Bydel og villakvarteret nord for byen.

De to udstykkere havde selv valgt vejnavnene. Dagmarsvej er opkaldt efter Lohammns hustru Dagmar Henriette Jensine og Annasvej er opkaldt efter Charles Hansens hustru Anna Emilie.

Villa Pynten - Dines Bogø
18. juni 1914. Det er ikke Fru Anna Hansen, der søger ung pige, men Fru Charles Hansen.

Ingen tvivl om, at Charles Hansen var glad for sit sommerhus og Dragør. I en sang om Charles Hansen hed det:
"Når blot til Dragør ud han komme kan, der føler han sig som en fisk i vand."

Charles Hansen, der oprindelig benævnte sig som malermester ændrede senere sin titel til bygmester. Den 27. november 1915 bruger han titlen malermester, da han klager (se brevet) over naboen i Stettinstræde 13.

Villa Pynten - Dines Bogø
Farvelagt postkort Ca. 1930. Ud for "Villa Pynten".

I juni 1941 indgik Lohmanns Allé i Øresunds Allé (sydlig del til lidt nord for Annasvej).

Villa Pynten - Dines Bogø
Ca. 1968. Ved det trekantede grønne areal på Strandstien ser man "Villa Pynten". Lige nord for ser man det oprindelige sommerhus "Strandhjem", der året efter blev afløst af en ny villa, hvor husnavnet blev bibeholdt.

Nr. 7 og 8 på Løkkevej er en del af udstykningen "Løkken". Hele Løkkevej hed før ca. 1930 "Aage Madsens Vej".

Da man fik fik F.J. Madsens Vej i 1934, kunne man ikke have to veje med Madsen.

Murermester Carl Semberlund, der oprindelig var med ved udstykningen, fik aldrig et vejnavn.

Villa Pynten - Dines Bogø
Ca. 1935. Enhver grundejer på Strandstien, med respekt for sig selv, havde sin egen badebro. Der kunne opstå problemer, når grundene blev delt. Hvem skulle have ret til at have en badebro? Længere mod nord kom det til direke slagsmål og hærværk på badebroer, når naboer ikke kunne enes. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).Lysthuset

Murermester Carl Christian Jacob Semberlund opførte villaen for Charles Hansen i i 1912-13. Lysthuset, der er tegnet i august 1910 samtidig med villaen, er måske opført før huset. Netop den pavillon (se interiør) er måske den ældste på Strandstien?

Villa Pynten - Dines Bogø
Villa Pynten - Dines Bogø
Semberlund tegnede havepavillonen til Charles Hansen. Den blev opsat i 1912. En del år efter blev det første stykke af Strandstien anlagt med stengærde m.v. Flere andre pavilloner på Strandstien er udført efter Semberlunds tegning. (Tegning fra bogen "Fredning og Bevaring" fra 2010 skrevet af Poul Himmelstrup og tegning i Dragør Kommunes Bygningsarkiv, der ikke svarer til de faktiske forhold).

Flere tilsvarende pavilloner er opført i ældre og nyere tid efter de tegninger.

Villa Pynten - Dines Bogø
I 1931 var Semberlund stadig aktiv i Dragør.

Huset ligger lidt underligt tilbagetrukket på grunden, men det er der en forklaring på.

Som omtalt andre steder havde Amagerbanen planer allerede i 1906 om at fortsætte deres sporanlæg fra Dragør station til havnen ud for Strandhotellet. Man eksproprierede arealet til banen og ud for "Villa Pynten" og to naboejendomme mod syd, blev der fyldt op i Øresund for at banen kunne få det rigtige sving.

Grundejerne måtte selvfølgelig ikke bygge på det areal, men indtil Havnebanen skulle etableres, kunne man leje arealet af Amagerbanen for det symbolske beløb af 2 kr. årligt. Arealet skulle holdes pænt og rydeligt fastholdt Amagerbanen.

Villa Pynten - Dines Bogø
Amagerbanens aldrig udførte "Havnebane". Arealet var eksproprieret, men man kunne leje det areal, der passerede over en grund for 2 kr. årligt. En funktionær fra Amagerbanen kom rundt en gang om året og hentede 2 kr. hos 10 grundejere. Fra 1906 til 1970 var havnebanearealet udlånt og der måtte ikke bygges på det areal. (1931. Geodata i stort format ved tryk på kortet).

Enkelte fik lov til at opføre mindre bygninger, der øjeblikkelig skulle fjernes, hvis/når Amagerbanen skulle bruge arealet.

I tresserne købte Dragør Kommune "Havnesporarealet" af Amagerbanen og ca. 10 år senere kunne grundejerne købe det areal, de hidtil havde lejet og nu sammenlægge det med deres øvrige grundareal. Forbud mod bebyggelse på det tilkøbte areal blev selvfølgelig ophævet.

Villa Pynten - Dines Bogø
Havnebanen er opgivet og i midten af halvfjerderne udstykkes banen i smådele, der efterfølgende tilbydes grundejerne.(1982. Geodata).

Matr.nr. 83b blev på den måde udvidet fra 226 m2 til 393 m2.

Villa Pynten - Dines Bogø Villa Pynten - Dines Bogø
Charles Hansen holdt meget af Dragør og sommerhuset. I 1923 og igen i 1932 fik han som gave et maleri af huset. Til venstre på stien ses en mur. Der er sommerhuset "Strandhjem", der blev nedrevet i 1968.

Under besættelsen var Dragør Strandhotel belaglagt af Luftwaffe fra september 1944 til 6. maj 1945.

Fra hotellet skød tyskerne til måls efter vindfløjen på huset. Hullerne i "Vikingeskibet" blev udfyldt i halvfemserne og drejemekanismen justeret, så den kunne dreje igen.

Villa Pynten - Dines Bogø
1965. Jonna og en lille dreng hun passer. Jonnas fars Tage tager foto med "Villa Pynten" i baggrunden lige ved siden af Jonna. Før nyt dige blev opført. (DB's fotoarkiv).Strandstien

Den private forening "Dragørs Fremme" fik omkring 1918 Dragør Byforstandskabs tilladelse (se brevet) til, at anlægge en spadserersti fra Dragør Havn nordpå.

Det foregik ikke helt uden problemer, da flere sommerhusejere havde flyttet deres strandgrund "et stykke ud i Øresund". Fabrikant Lohmann, der i 1912 havde købt grunden Charles Hansens Vej 7 og opført sin villa "Osnok", mente, at han havde ret til at afspærre stien, så den ikke kunne videreføres.

Ved udstykningen havde Lohmann og Hansen også anført, at alle de nye ejere af de udstykkede grunde havde "strandret".

I 1906 blev Madsens Krog (bugten ved Kajakklubben) opfyldt. I litteraturen står der, at strømforhold var årsag til, at der samlede sig ildelugtende tang m.v. Årsagen er nok nærmere, at Amagerbanen fyldte op, da det var her Havnebanen skulle ligge.

Mere om Strandstien finder man her.Nye ejere

Bygherren Charles Hansens to sønner Ewald og Robert byggede deres sommerhuse på Øresunds Allé.

Villa Pynten - Dines Bogø
Avisomtale 23. august 1936.

Da Charles Hansen døde i 1946 overtog malermester Robert Hansen sin fars ejendom, men solgte den allerede i 1949 til motorcykelforhandler A.J. Holm.

I 1983 sælger A.J. Holms enke villaen til svogers søn mekaniker Erling Holm.

I 2021 vælger Bende og Erling Holm at flytte til en nærliggende ejerlejlighed.

Revisor Lennart Gutfelt fra Øresunds Allé søger noget mindre. Han køber huset på Løkkerenden for at bevare det og selv bo i det.

Villa Pynten - Dines Bogø
22. maj 2006. Løkkerenden 3 og Stettinstræde 13. (Foto: Dines Bogø).