Foredrag om Sundby Hospital bogø Webmaster: Dines Bogø

Mere om Sundby Hospital


Kastrupvej 63. 1894 - 2010.

Sundby Hospital åbnede pr. 1. januar 1902. Bygningerne på Kastrupvej var opført i 1894 som "Forsørgelsesanstalt" (plejehjem).

Dengang var Sundby en del af Tårnby Kommune. Et ½ år før Sundby-området blev en del af Københavns Kommune var på man påbegyndt ombygningen af pleje- og børnehjemmet til hospital.


Etatsråd Lauritz Peter Holmblad (1815-1890) havde testamenteret 150.000 kr. til opførelsen af et plejehjem (forsørgelsesanstalt.)


Amager Hospital (Sundby Hospital) på Italiensvej 1. Ca. 1940 - 2007.


1939-1941-1944. Linje 5 havde vendeplads fra 1933 til 1947 ud for hospitalet på hjørnet af Backersvej/Italienvej.


Ved Sundby Torv, ud for hospitalet, blev tre ansatte fra Sundby Hospital skudt af modstandsbevægelsen.

Hospitalet blev på dramatisk måde centrum for flere begivenheder under besættelsen. En stor del af personalet hjalp modstandsbevægelsen, men der var enkelte ansatte på hospitalet, der var meget tyskvenlige.

På selve hospitalet og tæt ved hospitalet blev der i 1944-1945 foretaget flere likvideringer og likvideringsforsøg. Tyskerne svarede igen med clearingdrab.


Danske i tysk tjeneste dræbte seks mænd fra lokalområdet, herunder pastor Tage Schack fra Simon Peters Kirke.


April 1961. Færdig med uddannelsen.


1905. Hovedindgang 1902-1933.Foredraget varer ca. 3/4 - 1 time.

Deltagere i foredrag og rundvisninger:

Forening i København