Foredrag om Mindelunden i Ryvangen......Webmaster: Dines Bogø

Mindelunden: Generelt I perioden november 1943 - maj 1945 havde tyskerne begravet 202 personer i den nordlige del af Ryvangen, Ingeniørkasernens øvelsesområde tæt om mod Tuborgvej.

137 af gravene var markeret med små træpæle.Inden opgravningen begyndte i midten af maj 1945 var der en kort periode offentlig adgang til det område, der i august 1945 blev indrettet som "Det store gravfelt" i Mindelunden.


I en kort periode i maj 1945 var der adgang til området, hvor man senere fandt 202 døde. Inden befrielsen vidste man, at tyskerne havde begravet modstandsfolk i Ryvangen, men man anede ikke, hvem det var.


Kisterne ankommer til Mindelunden 29. august 1945. Gravsted 47: Lucjan Maslocha og gravsted 29: Holger Nyhuus Kristoffersen.


Ingeniørkasernen 1942. Nordlige øvelsesområde "Ryvangen". Blå kvardrat: Første afsnit afgivet til Kirkeministeriet 1945. Rød cirkel: Mindre anlæg med volde. "Tysk henrettelsesplads 1944-1945". Grøn ellipse: Pistolskydebane: "Tysk henrettelsesplads 1943".

I foredraget beskrives det tidligere militære øvelsesområde med vægt på begivenhederne i 1945.

Foredrag med mere end 100 fotos. 1- 1½ time inkl. evt. spørgetid.Afholdt foredrag og rundvisninger


Helleruplund Kirkes Sognegård, Gentofte
Gentofte Kirkes Sognegård
Pensionisterne Samvirke
Medborgercentret, Frederiksberg