FOREDRAG. Dragør Fort. "Et kongeligt Fort"

Dines Bogø
1938. "Kongens Bro" fra 1917, udvidet i 1950 og nedrevet i 1953. Yderst th. ser man Dragør losseplads, der ca. hvert andet år blev flyttet til en ny position ved kysten.

Link

Generelt: Dragør Fort

Dragør Nyt. 18. okt. 2023

Dragør Nyt. 25. okt. 2023

Aktivitetshuset, Wiedergården


Dines Bogø
Dines Bogø
Dines Bogø

Prins Knud, hans far og farfar.

Dragør Fort blev opført i årene 1910-14. Det blev projekteret og påbegyndt i Kong Frederik d. 8's regeringstid.

Fortet blev indviet få år efter at Kong Christian d. 10 var tiltrådt. Kongens yngste søn Prins Knud var kommandant på fortet i to perioder.

I foredraget fokuseres lidt på Prins Knuds tid på fortet og hans tilknytning til Dragør.

Hovedvægten i foredraget (1½-2 time inkl. pause) er lagt på Kong Frederik d. 8.

Han var konge i få år og stort set glemt. Mange husker dog, at det var den konge, der pludselig døde i Hamborg.

Dines Bogø
Dines Bogø
Dines Bogø

Den 27. april 1953 var Kronprins Knud inviteret til sin tidligere arbejdsplads, da den nye dæmning blev indviet. På dagen var der lavet et træskilt med teksten: "Prins Knuds Dæmning". Først mange år senere blev det et officielt vejnavn.

Prins Knuds farfar døde pludselig i Hamburg den 14. maj 1912. Løbesedler kom hurtigt på gaden.

Dragør Fort var beslaglagt fra 2. maj 1940 til 11. maj 1945 af Den tyske Kriegsmarine. Foto er taget af Poul Petersen medio maj 1945 efter, at Den danske Marine (Kystartilleriet) igen havde overtaget fortet.