FOREDRAG......Et kongeligt Fort Bogø Webmaster: Dines BogøGenerelt: Foredrag ... Dines Bogø ... Generelt: Dragør Fort


Dragør Fort


Dines Bogø - Foredrag - Dragør Fort - Kong Frederik d. 8
1938. I forgrunden "Kongens Bro", der er opført i 1917, udvidet omkring 1950 og nedrevet i 1953. Yderst th. ser man Dragør losseplads, der ca. hvert andet år blev flyttet til en ny position ved kysten.

Dragør Fort blev opført i årene 1910-14. Det blev projekteret og påbegyndt i Kong Frederik d. 8's regeringstid.

Fortet blev indviet få år efter at Kong Christian d. 10 var tiltrådt. Kongens yngste søn Prins Knud var kommandant på fortet i to perioder.

I foredraget fokuseres lidt på Prins Knuds tid på fortet og hans tilknytning til Dragør.

Hovedvægten i foredraget (1½ time inkl. pause) er lagt på Kong Frederik d. 8. Han var konge i få år og stort set glemt. Mange husker dog, at det var den konge, der pludselig døde i Hamborg.

Dines Bogø - Foredrag - Dragør Fort - Kong Frederik d. 8 Dines Bogø - Foredrag - Dragør Fort - Kong Frederik d. 8 Dines Bogø - Foredrag - Dragør Fort - Kong Frederik d. 8
Prins Knud. Hans far og farfar.

Dines Bogø - Foredrag - Dragør Fort - Kong Frederik d. 8
Den 27. april 1953 var Kronprins Knud inviteret til sin tidligere arbejdsplads, da den nye dæmning blev indviet. På dagen var der lavet et træskilt med teksten: "Prins Knuds Dæmning". Først mange år senere blev det et officielt vejnavn.

Dines Bogø - Foredrag - Dragør Fort - Kong Frederik d. 8
15. maj 1912. Dagen efter kongens død i Hamburg.

Dines Bogø - Foredrag - Dragør Fort - Kong Frederik d. 8
Dragør Fort var beslaglagt fra 2. maj 1940 til 11. maj 1945 af Den tyske Kriegsmarine. Foto er taget af Poul Petersen medio maj 1945 efter, at Den danske Marine (Kystartilleriet) igen havde overtaget fortet.Deltagere: Aktivitetshuset, Wiedergården