Dragør / Store Magleby under Besætttelsen...Webmaster: Dines BogøKriegssmarinen overgav 11 maj 1945 Dragør Fort til Modstandsbevægelsen og en britisk officer.FOREDRAG


Under besættelsen havde specielt Sydamager tyskernes interesse. Her lå den stærkt befæstede Københavns Lufthavn.

Rundt om lufthavnen havde tyskerne opstillet FLAK og anlagt rulleveje. Langs sydkysten havde Værnemagten bygget flere radaranlæg og de eksisterende danske kystanlæg var beslaglagt.

Mange luftwaffepiloter var indkvarteret i Dragør og St. Magleby.

Ved befrielsen dannede St. Magleby skole rammen om kompagni A3's aktiviteter. På Amager var der ca. 2.500 modstandsfolk heraf ca. 2.300 organiseret i kompagnier i Afsnit 4. 250 af disse modstandsfolk mødte på St. Magleby skole 5. maj 1945.

En lokal amatørfotograf blandt modstandsfolkene blev anmodet om at tage fotos af begivenheder. De ca. 150 fotos, heraf en del i farver, vil i udvalg, sammen med andre optagelser, blive vist under foredraget.

Foredrag 1- 1½ time.BYVANDRING


Dragør og Store Magleby mærkede Besættelsesmagten på flere måder. Luftwaffe, Kriegsmarinen og Gestapo var repræsenteret på Sydamager. Amager udgjorde en naturlig "forpost" til København og derfor havde Værnemagten etableret forskellige anlæg langs kysten.

Den nærliggende lufthavn, der næsten udelukkede blev benyttet af tyskerne, satte også sit præg på området. Mange bygninger uden for lufthavnen var beslaglagt til indkvartering og hele Sydamager var spækket med rullebaner, flyverskjul og antiluftskyts (FLAK).

Efter krigen blev en del af de tyske anlæg forsat anvendt og i dag er muligt at finde mange synlige spor fra perioden.

Byvandring ca. 1½ time.Deltagere i foredrag/byvandringer


St. Magleby Konservativ Kvindekreds
Rotary, Dragør afd.
Dragør Borgerforening
Studiekreds, Wiedergården
5 klasse, Nordstrandskolen
Arrangementsgruppen, Wiedergården
St. Magleby Borgerforening
Dragør Borgerforening
St. Magleby Menighed
Grundejerforeningen Lundevang
Grf. Søvang og Dragør Lokalhistoriske Forening
Dragør Museumsforening
Dragør Lokalhistoriske Forening
Dragør Lokalarkiv
Forening i Dragør
Dragør Bibliotekerne og Dragør Lokalhistoriske Forening
Institution på Sydamager
Store Magleby Skole, Kirkevej
Store Magleby Kirke
Forening på Vestegnen