Et hus ved Dragør By. Del 2.......Webmaster: Dines Bogø

Sydamager: Generelt ... Dines Bogø ... Drogdensvej: Generelt


Som omtalt i en tidligere artikel blev der bygget en større villa på Drogdensvej 20 i årene 1933-34. Villaen blev bygget på to af de fire grunde Dragør Kommune byggemodnede og satte til salg i 1929. På stedet havde der været et ældre vandhul, der gradvist var blevet opfyldt.

Et hus ved Dragør By. Del 2 - Dines Bogø
4. oktober 1999. Familien Weber havde huset i 50 år. Nye ejere er ved at klargøre det til indflytning. (Foto: Dines Bogø).

Fotograferne Rossing og Roede, der fik opført villaen bibeholdt den rest af vandhullet, der lå i et hjørne i haven.

Hedevig Rossing og Tora Roede havde boet i Dragør i mange år og kendte historien om vandhullet og også det navn, der var knyttet til det oprindelige ret dybe vandhul.

Et hus ved Dragør By. Del 2 - Dines Bogø
1944. Slagermester Chr. Weber har købt villaen på Drogdensvej 20 af fotograferne Rossing og Roede. De havde lejet villaen ud i fem år. Datteren Kirsten Weber, står ved den dør mod Drogdensvej, der blev benyttet som privatindgang af fotograferne. (Arkiv: Dines Bogø.

I juli 1914, da de boede i "Villa Rytterhøj" på Rønne Allé 17 var de i Tyskland, da 1. verdenskrig brød ud. De skulle kun være væk en kort periode og på døren havde de hængt et skilt, hvor der stod: "Kommer snart".

De var væk i tre måneder, bl.a. fordi de blev anholdt og sigtet for spionage, fordi de havde fotograferet. Det tyske politi fremkaldte alle deres film og nærstuderede motiverne.Rytterhullet


Vandhullet lå ved byens udkast for enden af byens brede "boulevard", Vestgrønningen.

Iflg. sagnet knytter navnet på vandhullet sig til en begivenhed, der ligger mange år tilbage:

En ungersvend havde på kroen fået en "kold skulder" af den pige, han havde bejlet til.

Efter at have indtaget nogle flere genstande sprang han på sin hest og red i rasende fart ud af byen mod engene.

Det gik galt, da han lod hesten galopere gennem vandhullet syd for byen. Da de nåede til midten, hvor der nærmest var bundløst, snublede hesten og både hest og rytter forsvandt.

Et hus ved Dragør By. Del 2 - Dines Bogø
23. juni 2019. Området mellem Rønne Allé og Drogdensvej. Gul cirkel markerer det vandhul, der eksisterede på stedet indtil ca. 1930. "Rytterhullet" eller "Rytteren" blev vandhullet kaldt. (Foto: Kortforsyningen).

Dengang havde mange villaer og sommerhuse et navn i lighed med gårde og husmandsteder.

Et hus ved Dragør By. Del 2 - Dines Bogø
29. maj 1980. Rigmor Weber født Larsen og Chr. Weber kan fejre guldbryllup. Chr. Weber fra Sønderjylland var på besøg i Dragør i 1925, inviteret af en af Rigmors brødre. I 1926 etablerede han sig som selvstændig slagtermester på Kongevejen og i 1944 købte Rigmor Chr. Weber villaen af fotograferne. (Foto: Dines Bogø).

Fotograferne døbte villaen "Stor Rytter", men navnet kom aldrig til at stå på facaden.

Da Rossing og Roede fraflyttede huset i 1939 tog de "navnet med". Det nye hus de opførte på Ryvej 45 i Store Magleby kaldte de "Stor Rytter". Sidstnævnte hus kan man høre mere om den 9. marts 2021 i et foredrag i Historisk Forening i Wiedergården.Fotograferne flytter


I 1927 havde de købt en sommerhusgrund på Nordstranden, som de solgte, da de forlod Amager.

I begyndelsen af besættelsen flyttede til de Hornsherred og derfra kort tid efter til Slangerup.

Alle steder havde de hundekennel og navnet fra Dragør fulgte med.

Efter deres død omkring 1970 behold den nye ejer af gården i Slangerup navnet. Dog blev det ændret til "Store Ryttergård", da nyere ejere indrettede stutteri.

Et hus ved Dragør By. Del 2 - Dines Bogø
27. august 2016. Drogdensvej 20. Søstrene Lene Bogø og Kirsten Zibrandtsen passerer deres barndomshjem. (Foto: Dines Bogø).

Så en et sagn fra Dragør, om en afvist ungersvend, endte med at lægge navn til flere ejendomme på Amager og Sjælland.

Et hus ved Dragør By. Del 2 - Dines Bogø
7. februar 2018. Hoveddøren er flyttet og den oprindelige garage ombygget til beboelse. (Foto: Dines Bogø).