Forår i Lunden....................Webmaster: Dines Bogø

Sydamager: Generelt ... Dines Bogø ... Dragør Lund: Generelt


Forår i Dragør Lund - Dines Bogø
2. marts 2022. Forår i Lunden ved "Lundestenen". (Foto: DB).I ældre tid kunne voksne finde på at fortælle deres børn, at nyfødte kom fra store sten.

Når en fødsel nærmede sig, blev de mindre søskende så sendt afsted til en ganske bestemt lokal sten. Børnene vente tilbage efter et stykke tid og imedens var den nyfødte ankommet.

Børnene fik så den forklaring, at en stork i mellemtiden var kommet med den nye lille søster eller bror.

Forår i Lunden - Dines Bogø
"Lundestenen i Dragør Lund". Flere ældre medborgere har sagt god for, at det er den rigtige sten. Lidt usikkerhed var opstået, fordi der i en ældre beskrivelse står, at stenen ligger i det sydvestlige hjørne af Lunden, og i en nyere beskrivelse tales om det sydøstlige hjørne. Begge dele er rigtige, når man tager hensyn til at den sydlige del af Lunden blev reguleret i 1972, da Hartkornsvej blev anlagt.

Hvis stenen lå i nærheden af en eng havde børnene måske selv set en stork lette og så passede historien jo meget godt. Forskellige versioner af beretninger om storke, store stene o.l. findes mange steder i landet.Stenen i Dragør Lund


I den sydlige del af Dragør Lund ligger der en større flad sten midt i stien. Stenen er omtalt i ældre beskrivelser, hvor det nævnes, at de små børn kom fra Lundestenen.

I sidste halvdel af attenhundredetallet havde man fest med dans, gynger, karruseller og boder på engene ved Dragør Lund.

Forår i Lunden - Dines Bogø
18. april 2018. Forår og "Lundestenen i Dragør Lund". (Foto: Dines Bogø)

Efter flere danse trængte et ungt par måske til at blive afkølet og så var det jo nærliggende, at gå en tur i skoven og lade vejen falde forbi "Lundestenen", og der lade sig inspirere.

Nu er der nok ikke så mange af os mere, der stadig tror på storke og store sten eller?

Forår i Lunden - Dines Bogø
En nok ikke særlig kendt lokal sang fra dengang der blev holdt fester i "Dragør Lund". (Udklip fra Svend Svendsens gård, Alléenlyst, Kirkevej 109).