Hvem er Dines Bogø?

"Ham der ved lidt om meget og meget om lidt" - "Hvorfor vente til i morgen, hvis det kan laves i dag"


Omtaler 70 år dag

Tildelt medalje 2022

DB: 1966-68

Telefondamer

BOGØ: Veje, gader

Oktober 1943

Udflugt. 11. maj 2023

Miniferie 17.-21. maj 2023


Dines Bogø
Dines Bogø
Dines Bogø

Foredrag (Fra ½ - 2 timer) i Danmark, mange emner og fotos. Over 1.000 artikler til aviser og fagblade. 40 bøger om lokalhistorier og besættelsen. Konsulent for DR, TV2 og filmselskaber. Byvandringer i Dragør.

79 år. Født i Gentofte. Uddannet i Privatbanken. Pensionist i 2004 fra Nordea. Primært beskæftiget med edb (IT). Bopæl permanent i Dragør siden 1967. Afholdt mange foredrag 40-50 forskellige emner.

Redaktør, forfatter og foredragsholder

Dines Bogø
Forklaring på evt. stavefej, tyrkfejl o.l.

Historiker, cand. selv. Konsulent. Forfatter. Foredragsholder. Guide.

Skrevet 1.060 artikler til aviser, blade o.a.

Afholdt 453 foredrag/byvandringer om lokalhistorie, kriminalsager og andre emner.

Hobbies (alt alt for mange): Modeltog, modelbiler, modelfigurer, telefoner, historiske lydoptagelser, m.v.

Født 13. november 1944 i Gentofte. (Bopæl: Begoniavej).

Gentofte Skole på Baunegårdsvej m.fl.

Morgenavisbud, reservepostbud og telegrafbud.

Skolebibliotekar, kommis.

Realeksamen. Fra 1. juli 1962 bank- og edbuddannelse.

Telegrafist ved Sjællandske Telegrafregiment i Høvelte.

Telegrafist ved Permanent Signalkontor (PSKT), Roskilde.

Handelsmedhjælpereksame med 2 fremmede sprog.

Merkonom (Personaleadministration og IT).

Flyttet til Dragør i 1967 og gift samme år med rigtig Dragørpige.

2 børn og 3 børnebørn (26, 24 og 24 år).

Flyttet til Ulspilsager ved Dragør Lund i feb. 1973.

Formand for nystiftet grundejerforening (1973-1981).

Tidl. formand for forældreråd i Jægervejens Børnehave.

Tidl. medlem af forældreråd i Kirkevejens Fritidshjem.

Tidl. formand for Forældrenævn i Dragør Kommune.

Radioamatør OZ7DB, OZ7AIR, ex OZ1CFV, OZ1WCY, 9H3EZ.

Ansat i Privatbanken 1962 og uddannnet i filial på Falkoner Allé, Frederiksberg.

Tidl. systemkonstruktør. Privatbanken/Unibank/Nordea.

Pensionist fra 5. maj 2004. Synes stadig IT er spændende.

Dragør kommunes kulturpris 1997 og 2014.

Tildelt medalje af foreningen "Niels Ebbesens Venner".

Årets Ama'rkaner 2000; - Unidanmark-fonden.

Amagers Erhvervspris 2010.

Gæstetaler ved åbning af Sildens Dag i Dragør 2012.

Fuglekonge i Dragør Borgerforening 2012-2013.

Nomineret til Dragør Kommunes Initiativpris 2013 og 2014.

Fuglekonge i Dragør Borgerlige Skyttelag 2015-2016.

Modtaget 50 års medalje for medlemsskab af Sporvejshistorisk Selskab. 2021.

Stifter af Dragør Lokalhistoriske Forening 1995.

Formand, næstformand og sekretær i Dragør Lokalhistoriske Forening.

Ansvarlig for Dragør Lokalhistoriske Forenings website.

Tidligere ulønnet medarbejder på Frihedsmuseet.

Tidligere kasserer i Dragør Museumsforening.

Meget meget kort periode revisor i Venstre, Dragør.

Næstformand i daværende Dragør Radio Klub.

Æresstorkorsridder og "Skyttefotograf" i Dragør Borgerlige Skyttelag.

Medlem af Repræsentantskabet i Dragør Borgerlige Skyttelag fra 2016.

Revisor i Dansk Fæstningshistorisk Selskab.

Bestyrelsessuppleant og tidl. revisor i Københavns Befæstningsforening.

Revisor i Dragør Borgerforening til 2018.

Gruppeadministrator på Facebook.

Konsulent for DR Radio i april 2005 om Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej.

Medvirket i DR1 udsendelse i april 2005 om Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej.

Medvirket i TV2 udsendelse i april 2005 om Rostock-myten.

Medvirket i TV2 udsendelse i nov. 2007 om Lock-Hansen sagen.

Medvirket i TV2 udsendelse i feb. 2008 om Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej.

Medvirket i DR1 udsendelse i juli 2009 om Nyboderbunkerne.

Medvirket i TV2 udsendelse i juli 2011 om Dobbeltmordene på Peter Bangs Vej og i Køge Bugt.

Medvirket i DR P1, Hjernekassen i januar 2014 om Dobbeltmordene på Peter Bangs Vej og i Køge Bugt.

Medvirket i DRK, Historie Afd. Vinter 2014 om stikkeren "Hestetyven".

Initiativtager og koordinator omkring Dragør Fort 100 års jubilæum 28. september 2014.

Medlem af daværende Lokalarkivråd i Dragør kommune.

Tidl. Revisorsupp. i Dragør Revyforening.

Revisorsupp. i Smag på Dragør.

Konsulent for Nimbus Film. Filmen Flammen og Citronen.

Leveret fotos om Flammen og Citronen til Danskernes egen historie.

Leveret fotos om Dobbeltmordet til TV Kanal 4.

Konsulent for Politimuseet.

Konsulent for Dragør Lokalarkiv.

Konsulent i Projekt Stjerne Radio, Istedgade 31.

Konsulent for DR. Filmen Min fars krig. 2020.

Skrevet over 200 artikler til Dragør Nyt.

Spalteredaktør på Dragør Avis fra 1. nov. 2005 - 8. maj 2007.

Skrevet historiske artikler til Amager Bladet 2007-2015.

Skriver tekster til Geocacher.

Skrevet artikler til Den korte Avis og BT.

Skrevet artikler fra 1. feb. 2018 - 7. marts 2021 til DragørNyheder.DK / AmagerNyt.DK.

Skrevet over 200 artikler til AmagerNyt.

Siden 17. december 1992 udgivet ca. 40 bøger og "Kort over Amager 2005".

CVR nummer tildelt firmaet DB - DIN BOG 1. juli 1993.

Redaktør: "I Politiets Tjeneste" af Helge Stub, 2004.

Redaktør og udgiver af "Amager den lysegrønne ø" og "Amager i KRIG og FRED".

Medforfatter af: Glimt af Dragørs historie fortalt gennem Kongeskjolde.

Medforfatter af: Dragør går i vandet.

Medforfatter af: Dragør Lokalhistoriske Forening. 25. års jubilæum.

Portræt 30. januar 2019.

Omtale i DragørNyheder.DK. Anledning af 75 års fødselsdag.

Konsulent for Birgitte Kosovic. Dobbeltbindet 2019: Den inderste fare.

Julemand december 2019. Hilsen fra Redaktionen.

Omtale i AmagerBladet. Anledning af 75 års fødselsdag.

Omtale i Lokalavisen 2770. Anledning af 75 års fødselsdag.

Omtale i Berlingske Tidende 6. juli 2022.

Omtale i Berlingske Tidende 7. juli 2022.

Omtale i Randers Amtsavis 8. juli 2022.

I samarbejde med C. Jønck udgivet bog om Dobbeltmordene 10. november 2022.

Konsulent for filminstruktør/forfatter O.C. Madsen. Bogen: "Manden fra Mørket". Præcenteret den 18. sept. 2023.

Konsulent for forfatteren Kirsten Thorup. Bogen: "Mørket bag dig". Præcenteret den 27. okt. 2023.

Forfatter til bogen "Pigen fra Schippenbeil" Udgivet af Dragør Lokalhistoriske Forening den 3. nov. 2023.

Portræt i Dragør Mediehus den 15. nov. 2023.

Artikler fra 27. nov. 2023 til Dragør Mediehus.

Papirudgave. Portræt i Dragør Nyt den 10. jan. 2024.

Online udgave. Portræt i Dragør Nyt den 10. jan. 2024.

Modtaget Æresbevis fra Dragør Lokalhistoriske Forening den 3. nov. 2024.


Foreninger

Medlem af lokalhistoriske foreninger: Medlem af andre foreninger:
Historisk Forening, Dragør B&W's Venner
Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv - SULFA Gentofte Brandmuseum
Islands Brygge's Lokalhistoriske Forening Garderhøjfortets Venner
Østerbro Lokalhistorisk Forening og Arkiv Stevnsfortets Venner
Gentofte Lokalhistoriske Forening Frihedsmuseets Venner
Hundested Lokalhistoriske Forening og Arkiv Nationalmuseets Venner
Historisk-Topografisk Selskab for Søllerødegnen Falck-Museets Venner
Historisk Forening for Midt- og Sydvestsjælland Zone-Redningskorpset Venner
x Dragør Museumsforening
x Dragør Borgerforening
x Politihistorisk Selskab
x Københavns Befæstningsforening
x Skånsk Fremtid
x Sporvejshistorisk Selskab
x Dragør Revyforening
x Danmarks Lodsmuseum
x Dragør Biografforening
x Ringsted Radiomuseum
x Smag på Dragør
x Krudthus 2
x Foreningen Odinstårnet
x Foreningen Ollerupbunker
x Niels Ebbesens Venner
x 8. Regiments Musikkorps Støtteforening
Selskabet for Dansk Memorabilitet
Kongeklubben (ex-konger i Dragør Borgerlige Skyttelag)

Links

40 års jubilæum Politi Foreninger i Storkøbenhavn 1
På pension Redningskorps 1 Foreninger i Storkøbenhavn 2
Vejnavnet Ulspilsager Redningskorps 2 Foreninger i Storkøbenhavn 3
Dragørs kulturpris 1997 Lokalhistoriske bøger Foreninger i Storkøbenhavn 4
"Årets Ama'rkaner 2000" Bøger om besættelsen Sporvejshistorie
TV2 Lorry 2001 Lokalhistoriske artikler Jernbaner
DR TV 2005 Dragør Nyt Yngre udgave (1947)
TV2 Øst 2005 Amager Bladet Børnebørnene og morfar 2001
"Sporhunden fra Dragør" Foredrag De yngste og morfar 2001
Nordea personaleblad Modeltog De 3 uden morfar 2002
Dragør Avis 20060404 (HTML) Modelsporvogne Børnebørnene og morfar 2003
Dragør Avis 20060404 (PDF) Modelbiler 1 Børnebørnene 2004
"2770" 20060530 (PDF) Skånsk Fremtid Børnebørnene 2005
Amager Bladet 28. april 2009 Radioamatør Børnebørnene sommer 2006
Dragør Lokalhistoriske Forening Ældre telefoner Børnebørnene julen 2006
Frihedsmuseet Besættelsestiden Børnebørnene april 2007
Frihedsmuseets Venner Bopa Info Børnebørnene julen 2007
Dragør Museumsforening Interesseområder m.v. Børnebørnene og morfar 2008
Danske kriminalsager x Yngste på "Bakken" 2009
Dragør Borgerlige Skyttelag x Børnebørnene maj 2010
Fæstningshistorie 1 x Børnebørnene julen 2011
Fæstningshistorie 2 x Børnebørnene julen 2012
Omtale i JP 18. marts 2016 x Børnebørnene julen 2013
x x Børnebørnene julen 2014
x x Børnebørnene maj 2017
x x Børnebørnene julen 2017


Dragør Lokalhistoriske Forening

Foreningen er stiftet i 1995

Lokalhistorisk Forening

Dragør Lokalhistoriske Forening blev stiftet den 14. november 1995, og formålet er at medvirke til at forøge interessen for Sydamagers lokalhistoriske værdier. Disse kan have form at nedskrevne beretninger, fotos, levende billeder, interviews og samtaler med lokale personer samt andet materiale, der kan belyse lokalsamfundets udvikling og liv i fortid og nutid.

Foreningen har endvidere til formål at støtte udgivelsen af bøger, hæfter og lignende med lokalhistorisk indhold, samt at opfordre og medvirke til, at der bliver nedskrevet beretninger og artikler om områdets lokalhistorie med fornøden billedmæssig dokumentation.

Foreningen samarbejder med de øvrige foreninger i Dragør og andre lokalhistoriske foreninger på Amager.