Brande, tyske fly og bygninger ved Grushullerne


Dragør: Generelt

Flere efterladte tyske fly ved Grushullerne.


1945 - Tysk efterladt fly - Dines Bogø 1945 - Tysk efterladt fly - Dines Bogø
Maj 1945. Modstandsmanden Erik Østergaard Olesen fra København sidder i tysk efterladt fly af typen FW 190. I løbet af sommeren blev de ca. 180 efterladte fly samlet på to flylossepladser i og ved Københavns Lufthavn.

Flyet der er parkeret ved nuv. rensningsanlæg stammer fra en søredningsenhed med hjemsted i Letland.
Ret ukendte brande

I det område, hvor Rensningsanlægget og Vejpladsen ligger på Nordre Dragørvej, havde Luftwaffe i 1943-45 anbragt en del fly. De blev rullet ind på marken via en støbt rullebane (i dag "Aldershvilestien" cykel-og gangsti).

På markerne ned til Kirkevej havde Luftwaffe opført flere bygninger. To af bygningerne i mursten og øvrige i træ.

1954 - Nordre Dragørvej - Dines Bogø
1954. Den østligste del af Nordre Dragørvej op mod Grushullerne. Syd for vejen ses fra venstre: Pumpestation fra 1949 og to tyske stenbygninger fra 1944.

Den østlige murstenbygning lå på Nordre Dragørvej 170 (Bygning nr. 216 i Fligerhorst Kopenhagen) blev efter besættelsen en del af "Straffelejr for tyske flygtninge".

Her var mændene anbragt. Kvinderne boede ved siden af i en træbygning. Denne bygning afbrændte kvinderne i 1947.

Den 43-årige schweiziske væver Emil Meier fik lov til at benytte murstenbygningen som væveri fra 1947. Senere fik mandskabet fra rensningsanlægget to år efter kontor i en del af samme bygning.

1949 - Nordre Dragørvej - Dines Bogø
1949. Dragør og Store Maglebys fælles rensningsnlæg blev anlagt i 1949. Op mod vejen ligger en af de tyske stenbygninger.Familien Jensen på Fristrands Allé

På samme sted ved bygningen, blev der søndag den 4. juni 1944 sat ild til et tysk fly. Det lykkedes købmand Erik Møller Jensens bror Werner, at afbrænde et tysk fly. Det lokale Gestapo havde familien Jensen på Fristrands Allé med de seks drenge under opsyn.

Det gjorde det ikke bedre, at deres far, lokfører Laurids Søren Jensen lørdag den 23. september 1944 ramte og ødelagde et tysk fly på sted, hvor Den tyske Rullebane krydsede Amagerbanen (nuv. baghave på D.B. Dirchsens Allé 27).

1945 - Tysk efterladt fly - Dines Bogø
Stedet, hvor Amagerbanens tog ramte et tysk, der krydsede jernbanen på rullevejen.Brandinspektør Preben Dreijer

Brandinspektør, kommuneingeniør Preben Dreijer lod bygningen afbrænde under en dramatisk øvelse i 1972 sammen med den anden tyske murstensbygning (Luftwaffe nr. 215) på Nordre Dragørvej 160.

Det lykkedes Preben Dreijer mange gange at få tilladele til at afbrænde bygningér, der stod foran nedrivning.