Blegene på Sydstranden............Webmaster: Dines Bogø

Sydamager: Generelt

Tilsyneladende var "blegning" en langsommelig proces. Håndværk, der bl.a. blev udført i Dragør. Lærredstof, der var blevet kogt og behandlet med soda, blev lagt ud og fastgjort med træpinde på engene syd for Dragør.

Blegene på Sydstranden - Dines Bogø
Udsnit af luftfoto fra 1929. Blegene syd for Dragør By. Man ser også de nyanlagte tennis- og fodboldbaner på Engvej. Ligeledes ses det udbyggede sommerhusområde fra 1919 ved Sydstrandsvej. Dragør Søbad lå indtil 1933 for Rønne Allé. (Det Kgl. Bibliotek).

Processen med kogning og blegning blev foretaget flere gange inden stoffet var klar til salg i København. Stormagasiner kunne også sende indleveret stof til Dragør til "blegning".

Enkelte græsarealer nord for Kirkevej ved Dragør Station blev også kortvarigt brugt til "blegning".

I slutningen af trediverne var det helt slut med blegning i Dragør.

Da Arne Jacobsens store funkisbyggeri blev opført i 1933 syd for Dragør by, var det på nogle af de tidligere blegearealer.

Blegene på Sydstranden - Dines Bogø
Sydstranden ca. 1937 med Arne Jacobsens store "Badeetablissement", der blev nedrevet i årene 1942-1968. En del fundament til Søndre Strandvej "Højvejen" er fra det nedrevne funkisbyggeri. I dag ligger Søndre Strandvej hen over den tidligere fløj til herreomklædning Yderst til venstre på Store Maglebys marker ses "Jægervejens Fritidshjem" på nuværende Jægervej 30. Dengang "Ane Svendsens nyopførte lade". (Det Kgl. Bibliotek).BLEGERNE KLAGER


Da man påbegyndte byggeriet, klagede blegerne over, at man byggede Badeetablissementet på det strandareal, som de havde brugt i mange år til blegning.

Turistforeningens formand Axel Hermann spurgte så blegerne, hvor meget de havde opgivet til skattevæsenet som indtægt.

"100 kr. svarede de". "OK så bliver erstatningen det beløb", svarede Axel Hermann. Blegerne klagede ikke mere.

Blegene på Sydstranden - Dines Bogø
5. juni 2010. Aut. Turistfører Hanne Stockbridge fortæller på en af sine mange byvandringer om "Blegerne", der primært boede i byens sydlige del. Der fortælles om Bymandsgade 12 på hjørnet af Blegerstræde. Her fra blev det bl.a. leveret lærred til Magasin du Nord.