En Bademester på Sydstranden......Webmaster: Dines Bogø

Sydamager: Generelt

En Bademester på Sydstranden - Dines Bogø
Ca. 1950. Solvænget 35. Der er nu elforsyning i grundejerforeningen. På marken bag Axel-Hus ligger nuværende Fasanvænget.

En Bademester på Sydstranden - Dines Bogø
5. august 2017. Østgavlen af "Axel-Hus", Solvænget 35. (Foto: Dines Bogø).

I 1918 gav Store Magleby sogneråd tilladelse til udstykning af mange grunde langs Krudttårnsvej. Det eneste område, der ikke blev udstykket dengang, var området omkring nuværende Mågevænget.

Udstykningerne i bl.a. grundejerforeningerne "Ved Lunden", "Lundevang", "Sandbakken", "Maglevang" og "Sydstrandens Villaby" er alle fra den periode.

En Bademester på Sydstranden - Dines Bogø
Bademester Poul Sanders opførte et af de første sommerhuse i den nye udstykning. Sommerhuset set mod nordøst og Dragør Lund skimtes i baggrunden. Højen ved siden af sommerhuset er bl.a. opført af sten Poul Sander hentede fra det nærliggende gl. "Vierdige". (Foto udlånt af Ella Sander).Sydstrandens Villaby


Tilladelse til udstykning af grunde fra gården Marienlyst i Møllegade forelå i 1918. Det var gårdejer Lauritz Gjertsen der solgte og den 4. februar 1919 blev udstykning af grundene tinglyst.

En Bademester på Sydstranden - Dines Bogø
1926. Udstykningen, der to år senere blev til grundejerforeningen Sydstrandens Villaby. Under besættelsen købte man en strimmel jord op mod den senere anlagte Fasanvænget. (Geodætisk Institut).

Arealet, der blev solgt omfattede vejene Strandvænget, Solvænget, Maglevænget samt Krudttårnsvej 26, 28 og 30. En lille del af "Nye Lund" eller "Lille Lund", indgik som en del af grundene på Maglevænget 24-32.

Mange grunde blev solgt allerede det første år. Grosserer Kaj Mathiasen, hofbogtrykker Bagge og bademester Poul Sander var blandt de første grundkøbere.

En Bademester på Sydstranden - Dines Bogø
Ca. 1920. Poul Sander og ældste datter Gerda. (Foto udlånt af Ella Sander).

I begyndelsen blev der kun opført sommerhuse, primært på grundene nærmest Krudttårnsvej.

Der var dannet grundejerforeninger i alle de andre udstykninger ved Krudttårnsvej, men der skulle gå næsten 10 år, før der blev dannet en grundejerforening for de tre omtalte veje.

"Sydstrandens Villaby" blev først stiftet den 9. august 1928. (90 år blev markeret i 2018).

Fra midten af trediverne og i over 25 år var grosserer Kaj Mathiasen foreningens markante og foretagsomme formand. Nogle af de mange aktiviteter Mathiasen iværksatte i og uden for grundejerforeningen, omtales i artikler om "Sydstrandens Fremme".Bademester Poul Sander


Som nævnt var Poul Sander blandt de første grundkøbere. Poul Reginhart Sander, der var pensioneret våbenmester, købte seks grunde mellem Strandvænget og Solvænget.

Ikke tæt ved Krudttårnsvej, som de fleste, men tværtimod i den nordlige ende op mod marken tæt ved det gamle "Vierdige" og nuværende Fasanvænget.

Det er de nuværende grunde Strandvænget 32-36 og Solvænget 31-35.

Poul Sander blev kendt i Dragør, som ejer af Dragør Søbad i årene 1919-49. Søbadet er omtalt i andre artikler.

Sander boede på Vesterbro. Han overnattede af og til på badeanstalten. Sander havde opført et meget lille sommerhus på Solvænget 35, men det var ikke velegnet til overnatning.Villa "AXEL-HUS"


I 1930 flyttede Johanne og Poul Sander med børnene Gerda, Axel og Ella til en nyopført villa.

"AXEL-HUS" stod der på det nyopførte hus på Solvænget 35. Huset, der stadig eksisterer, var udstyret med moderne bekvemmeligheder, centralvarme, elektricitet og vand.

Elektricitet måtte man dog selv fremstille, da der først blev lagt el ind i området senere.

Poul Sander og sønnen Axel (som huset var opkaldt efter), der var elektronikmekaniker, klarede elforsyningen ved at opsætte en generator, der blev drevet af en lille benzinmotor.

Flere akkumulatorer var koblet til systemet, der forsynede huset med 32-volt.

En Bademester på Sydstranden - Dines Bogø
Axel-Hus, Solvænget 35. Sanders yngste datter Ella med veninde. (Foto udlånt af Ella Sander).

Generator, motor og akkumulatorer stod inde hulrummet i en stenhøj. Stenhøjen havde Sander lavet af de mange sten, der var opsamlet på grundene og det tidligere omtalte nærliggende stendige.

Sander opsatte under besættelsen en vindmølle på stenhøjen. Det var meningen, at den skulle drive generatoren, da benzin var blevet en mangelvare.

I efteåret 1943 blev førstesalen lejet ud til familien Olesen, der havde set Sanders annonce i en avis. 75 kr. om måneden.

Sønnen, Henning lyste ud af vinduet mod nord med sin NEFA-lygte og længe blev huset (som straf) oplyst af en tysk projektør, der var opstillet i en intermistisk stilling nord for på marken ved den tyske hangar (Rytterager 1).

De fire nordligste grunde med villaen var indhegnet med hæk. De to sydligste grunde, Strandvænget 32 og Solvænget 31, blev anvendt som "køkkenhave".

Den yngste datter Ella og sønnen Axel hjalp til på badeanstalten, og hjemme fra huset solgte fru Johanne Sander æg, bær, frugt m.v. til sommergæsterne.

Landliggerbørnene kunne også være heldige, at få lov til at købte lidt slik af den beholdning, der blev solgt på badeanstalten.

En Bademester på Sydstranden - Dines Bogø
1946. Johanne Marie Katrine og Poul Vilhelm Reginhart Sander.Sanders grunde sælges


Efter at en ualmindelig streng vinter i begyndelsen af besættelsen, hvor badeanstalten blev totalt ødelagt af is, måtte Sander frasælge de to sydligste grunde (køkkenhaverne) og samtidig leje 1. salen ud for at få økonomien til at hænge sammen.

I 1950 plantede Poul Sander og Kai Eilertsen fra Maglevænget birketræer på det jordstykke, der ligger lige nord for grundejerforeningens oprindelige område op mod nuværende Fasanvænget.

En Bademester på Sydstranden - Dines Bogø
Ca. 1950. Axel-Hus set fra en vinkel, hvor man i dag ikke kan se huset, da villaer på Fasanvænget dækker. (Farvelagt foto. DB´s arkiv).

Det var grundejerforeningens formand Kaj Mathiasen, der ønskede fællesarealet beplantet. Ved at købe den strimmel jord forhindrede man, at der blev gennemkørsel fra Fasanvænget ad foreningens tre veje. Arealet blev senere opdelt og det er nuværende Strandvænget 38 og Maglevænget 29.

En Bademester på Sydstranden - Dines Bogø
Axel-Hus efteråret 1950. Bag huset anes den strimmel jord som grundejerforeningen havde tilkøbt lige nord for det oprindelige område. (Foto udlånt af Ella Sander).

Strandvænget 34 og 36 blev frasolgt i 1952, året efter Poul Sanders død. Familien Sander solgte huset og de to resterende grunde i 1966.