Dragør. 500 års jubilæum i 1931....Webmaster: Dines Bogø

Sydamager: Generelt

1931. Dragør 500 års jubilæum. Dines Bogø
Jubilæumsplatte fremstillet i Bayern, Tyskland.

I slutningen af tyverne gennemførte Dragør flere sommerarrangementer.

I ældre arkiver havde Kommunalbestyrelsen fundet årstallet 1431 og nu markerede man jubilæum. Den kongelige Familie var indbudt til modtagelse på rådhuset og efterfølgende opvisning på havnen.Familien Erik Johansen havde også i 1931 indlogeret sig som landliggere i en villa i Nyby.

Erik Johansen fra Sundby var en ivrig fotograf og han medbragte sit kamera ved byfesten.

Det var den dag, at Kong Christian X ved en fejltagelse drak et glas the på Stationsvej frem et glas af den gode Amagerpunch.

Det glas med the skulle formanden for Kommunelbastyrelsen, dampskibsfører Axel Martin Agerlin (1868-1935) have haft.

1931. Dragør 500 års jubilæum. Dines Bogø 1931. Dragør 500 års jubilæum. Dines Bogø 1931. Dragør 500 års jubilæum. Dines Bogø
1931. Dragør 500 års jubilæum. Dines Bogø 1931. Dragør 500 års jubilæum. Dines Bogø 1931. Dragør 500 års jubilæum. Dines Bogø
Juli 1931. (Foto: Erik Johansen. Plakat: Historisk arkiv, Museum Amager).