Foredrag om Lone og Lucjan Maslochas efterretningstjeneste

Foredrag i "Foreningen til bevarelse af Danmarks ældste Radiostation OXA"

Webmaster: Dines BogøForfatteren Dines Bogø vil kl. ca. 19.30 holde foredrag over Den effektive illegale efterretningstjeneste.

Under 2. verdenskrig opbyggede Lone og Lucjan Maslocha et stort, effektivt efterretningsnet i Danmark bestående af danske og herboende polakker. De indsamlede oplysninger blev sendt til London primært via radio.

Den 3. januar 1945 omringede Gestapo en villa i Hellerup, hvor parret som nygifte opholdt sig. Begge blev dræbt i forbindelse med den ildkamp, der opstod.

De blev fundet i Mindelunden i juni 1945 og efterfølgende genbegravet ved den store højtidelig den 29. august 1945.

Flere radiotelegrafister fra Marinen arbejdede for organisationen, bl.a. vort nyligt afdøde medlem Svend Bjørnebo, som havde arbejdet som telegrafist i OXA siden 1937.

I 2004 udgav forfatteren en bog om den illegale efterretningstjeneste. Forfatteren vil fortælle om den research, han foretog i forbindelse med udarbejdelse af bogen, hvortil Svend Bjørnebo havde bidraget med væsentlige oplysninger om efterretningstjenestens virke, som ikke tidligere havde været kendt. Endvidere vil han fortælle om Svend Bjørnebos indsats i efterretningstjenesten.

Med venlig hilsen og på gensyn til generalforsamlingen og til foredraget.

”Bræddehytten” A. H. Vedels Plads, Nyholm (bag Mastekranen).