Vængekvarteret Del 3..........Webmaster: Dines Bogø

Sydamager: Generelt ... Dines Bogø ... Sydstranden: Generelt


Som i næsten alle områder, har man en betegnelse for mindre delområder. Af og til opkaldt efter en større gård. I Dragør har vi yderligere to store områder benævnt Nordstranden og Sydstranden.

Dragør. Vængerne. Del 3 - Dines Bogø
Ca. 1935. Da krudthus VI og VII blev opført på Krudttårnsvej i 1782, byggede man en mindre vagtbolig midt mellem de to krudtmagasiner eller krudttårne, som var betegnelsen i ældre tid, dengang bygningerne som regel var runde. (Foto: Rigsarkivet).

Norstranden opstod omkring 1900, da de første grunde i Dragør blev udstykket. Sydstranden opstod ca. 20 år senere, da lokale gårdejere i Store Magleby fik tilladelse til at udstykke flere markstykker.Krudttårnsvej


Allerede i 1780 havde Krigsministeriet anlagt den vej vi i Dragør i dag kender som Krudttårnsvej. Der var også en Krudttårnsvej på Østamager. I dag kendt som Amager Strandvej.

Som vejnavnet angiver, skulle vejene bruges som forbindelsesveje til krudthusene.

Langs med nordsiden af Krudttårnsvej i Dragør opstod der i 1918 flere sommerhusområder. Alle områder lå i Store Magleby kommune, men næsten hele vejen lå i Dragør kommune.

Dragør. Vængerne. Del 3 - Dines Bogø
Som man kan se var der ikke meget byggeri på Dragør kommmunes side (syd) af Krudttårnsvej i august 1945. To ældre og et nyere krudthus samt en vagtbygning. Den lange hvide streg fra rullebanen forbi nuv. "Ridehal" er en tysk forbindelsesvej til Sydstrandens vandværk. Yderst til højre ligger den tyske flygtningelejr ved Jægervej, der endnu ikke er udbygget med ca. 80 svenske barakker.(Det Kgl. Bibliotek).Militæret


På Krudttårnvej mellem de to krudthuse (nr. 6 og 7) lå der en vagtbygning. Stort set det eneste de nye sommerhusejere mærkede til militæret var lidt øvelser engang imellem.

Dragør. Vængerne. Del 3 - Dines Bogø
Ca. 1962 og 20. december 2017. Der var to indkørsler oprindelig til vagthuset. Den ene indkørsel ser man stadig rester af over for Strandvænget. Dragør kommune købte bygningen af Forsvarsministeriet og udlejede den til ansatte ved kommunen. (Fotos: Lykke Nielsen og Dines Bogø).

På vejen var der tre bomme. Militærets vagt havde nøgle til bommene. Ældre husker "Krudt Peter", hvis borgerlige navn var Jens Peter Sofus Martin Petersen. Han blev også benævnt "Musikdirektøren", da hans messinghornorkester underholdt mange steder på Sydamager.

Dragør. Vængerne. Del 3 - Dines Bogø
1941. Kystartilleriets opsynsbolig på Krudttårnsvej, omkring nuværende Rødtjørnen 2. (Krigsmuseum i Tøjhusgade).

Senere fik grundejerne udleveret nøgler. Efterfølgende lod man bommene være åbne inden de endelig blev fjernet.

På sydsiden af Krudttårnsvej lå militærets to krudthuse og vagtbygningen. Først fra begyndelsen af halvtredserne kom der andre bygninger. Svend Bülows tømmerhandel, så K.B. Nielsens to ejendomme og senere Strandparkens forskellige afdelinger.

Dragør. Vængerne. Del 3 - Dines Bogø
Ca. 1952. Området ved Krudttårnsvej. Ved Vierdiget ligger mange sommerhuse, der fik lov til at blive i området nogle år endnu. Tømmermester Svend Bülow har netop opført første del af sin tømmerhandel (1). Landliggerne og de nye beboere i Engparken kunne handle i Strøbæks første købmandshandel (2), der senere blev erstattet af Sydstrandcentret. Tornerose (3) ligger stadig på Hollændervænget 17. Bademester Sanders villa Axelhus (4) på Solvænget 35. (Det Kgl. Bibliotek).Sommerhuse


Alle grundejere, som næsten udelukkende havde sommerhuse, skulle benytte Krudttårnsvej. Først mange år senere kom de tværgående fordelingsveje. Fasanvænget og senere Harevænget.

Dragør. Vængerne. Del 3 - Dines Bogø
1955. Annie og Albert Jensen i Strandstræde havde i lidt over 20 år lejet et stykke jord af Dragør Kommune over for Mågevænget. Her havde de opført en muret lade samt et træhus til redskaber, pumpe m.v. To af Annie og Alberts døtre fortæller her om bygningerne. (Foto udlånt af Annie Jensen).

Møllevej og Engvej, der tidligere kun var en smalle jordstier, blev forbindelsesveje til henholdsvis Store Magleby og Dragør.

Familie til landliggerne genfinder man i dag i Dragør. Mange også fortsat i Vængekvarteret, hvor sommerhusene med de fine havegange med perlegrus lidt efter lidt er blevet erstattet af helårsboliger.

Dragør. Vængerne. Del 3 - Dines Bogø
Maj 1954. Sammenligner man luftfoto fra 1945 ser man, at Engparken nu er bygget. K.B. Nielsens to ejendomme er ved at blive opført. Der er stadig sommerhuse op mod Krudthus VI og Bülows tømmerhandel. Fasanvænget er kun nogle stumper veje, der først blev sammenhængende ca. 10 år senere. Krudttårnsvej og Søndre Strandvej er forbundet, men det endelige vejanlæg blev først færdig året efter, hvorefter Amagerbanens buslinie blev omlagt fra Engvej til "Højvejen", Søndre Strandvej. (Det Kgl. Bibliotek).