Vængekvarteret Del 2..........Webmaster: Dines Bogø

Sydamager: Generelt ... Dines Bogø ... Sydstranden: Generelt


I en tidligere artikel om Vængekvarteret blev udstykningerne Maglevang, Lundevang og Ved Lunden omtalt.Sydstrandens Villaby


Vængekvarteret ? Del 2 - Dines Bogø
De oprindelige udstykninger fra 1918 markeret på nyere kort.

Den sidste af de ældre udstykninger hedder "Sydstrandens Villaby" og består af tre blinde veje. Strandvænget, Solvænget og Maglevænget. Samt enkelte grunde på Krudttårnsvej.

Vængekvarteret ? Del 2 - Dines Bogø
Der var meget få helårsboliger i Grf. "Sydstrandens Villaby". Her ses landliggeren Erling Agnild, født 1935. Familien Agnild boede om sommeren på Solvænget 13. Erling Agnild var sognepræst i Store Magleby 1969-2002. (Privatfoto).

En kort periode i tresserne var de blinde veje Solvænget og Maglevænget via Strandvænget dog forbundet til den nyanlagte vej "Fasanvænget".

Vængekvarteret ? Del 2 - Dines Bogø
Ca. 1953. I forgrunden nybyggeriet Engparken". Tømrermester Svend Bülow er flyttet til Krudttårnsvej på hjørnet af Lundegårds Strandvej. Bag Krudthus VI var der indtil ca. 1957 mange landliggere. Udstykningerne på nordsiden af Krudttårnsvej er alle fra 1918. Grf. "Sydstrandens Villaby" er markeret med hvid streg. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).Nyere udstykninger


I midten af halvtredserne kom næste udstykning. Det var områderne Dragørlund og Fasanvang nord for de gamle udstykninger op mod "Lunden". Vejene vi i dag bl.a. kender som Duevænget, Skyttevænget, Agervænget og Markvænget.

Vængekvarteret ? Del 2 - Dines Bogø
Foråret 1954. Fasanvænget, som vi kender i dag, er sammensat af flere "stumper veje". (Foto: Geodætisk Institut).

Ca. fem år senere kom udstykningerne omkring Mågevænget. De nyeste områder i Vængekvarteret ligger ved vestlige del af Harevænget og Skadevænget og Gærdevænget.

Vængekvarteret ? Del 2 - Dines Bogø
Dragør Borgerlige Skyttelag havde hidtil valgt deres fuglekonger fra Nordstranden og Dragør gl. bydel. I august 1946 oplevede man noget helt nyt. For første gang skulle man samles på Sydstranden, nemlig hos afgående fuglekonge Læderhandler Ernst Hugo Brandt, Solvænget 11. Skyttelagets faste fanebærer Axel Aagesen var dette år afløst af Børge Heiring. Med cigar til højre for kongen ses en af Skyttelaget første fuglekonge. "Skovtrolden" med det borgerlige navn Charles Hansen var medstifter af Skyttelaget. Her er man nået til Krudttårnsvej på den lange march til skydepladsen på Dragør Badehotel. Selv om der var indlagt passende pauser med vædskeindtagelse, tog det så hårdt på deltagerne, at man først i 1962 igen vågede sig helt ud på Sydstranden og nu kun til Strandjægervej. (Foto fra bogen "Glimt af Dragørs historie").Fasanvænget


Vejen er først opstået i midten af tresserne i den udformning vi kender den i dag. Lang fordelingsvej i Vængekvarteret, dog i årtier afbrudt af en spærring ved Hollændervænget midt i den gamle udstykning "Lundevang".

Det helt vestlige stykke blev kaldt "Ole Jensens Vej" efter ejeren af det ældre husmandsted "Gærdely" på Fasanvænget 8, men på et tidspunkt kom det korte vejstykke til at hedde både Gærdevang og Sandbakken, som nævnt tidligere.

Det østligste stykke af Fasanvænget ned mod Engvej hed Fiskervænget. Som nabo mod vest lå vejstykket "Ved Lunden". Der var vejspærring mellem de to vejstykker.

En mindre del hed fra ældre tid "Fasanvænget". Da vejstykkerne blev sammenlagt i 1966 ændrede man husnumre og en spærringer fjernet.

Fasanvænget 5 blev til Fasanvænget 77. Ved Lunden 9 blev til Fasanvænget 90. Fiskervænget 6 blev til Fasanvænget 109. Kig på husnummeret på havelågen til nr. 109.

Vængekvarteret ? Del 2 - Dines Bogø
Ca. 1925. Krudttårnsvej med tjørn både på Dragør- og Store Magleby siden. (Foto er taget af Kaj Mathiasen, der var en de første landliggere, der købte en sommerhusgrund på vejen).