Sydamager Stillingen....................................Webmaster: Dines Bogø

Længstedhøj Batteri ... Dines Bogø ... Sydfronten generelt


Sydfronten - Dines Bogø
I 1916 flyttede man forsvarsstillingen fra Midtamager "Tømmerup Stillingen" til sydkysten. Forsvaret af Amager 1914-18