Dragør Søbad (1890-1932).........Webmaster: Dines Bogø

Sydamager: Generelt ... Dines Bogø ... Dragør Søbad: Generelt


Dragør Søbad åbnede 1. maj som så mange gange før i historien. En Dragørsk badekultur med en spændende historie som vi her bringer.Dragør Søbad 1890-1932


Amager historiker Chr. Nicolaisen skrev i 1910: "Dragør Søbad er anlagt 1890 af et Aktieselskab paa Foranledning af J. Rander og Chr. Nicolaisen".

Johan Hertz Rander ejede fra 1898 Højerup, Dragør Kro og Dragør Strandhotel til sin død i 1901. Postinspektør Chr. Nicolaisen blev senere centralbestyrer, redaktør m.v.

Aktiekapitalen i "Aktieselskab Dragør Søbad" var på 2.000 kr. fremgår det af selskabets love. Selskabets love, der først blev vedtaget i 1892, er fundet på Det Kgl. Bibliotek, og af lovene fremgår det også, at aktionærerne kunne benytte badeanstalten til nedsat pris.

Dragør Søbad (1890-1932) - Dines Bogø
Man har det hele med, selv gåafstand fra Dragør Station. Om sandbunden altid var så fin, som beskrevet er tvivlsomt. Senere åbnede man Søbadet allerede 1. maj. (Amager Vejviser udgivet af redaktør Chr. Nicolaisen).

Søbadet blev opført for enden af en 180 meter lang bro på Strandlinien ud for Sydgrønningen (nuværende Rønne Allé).

Dragør Søbad (1890-1932) - Dines Bogø
1908. Dragør Søbad tilbyder også brusebad. Den mørke rende i forgrunden er byens hovedkloak, der løb i nordsiden af Rønne Allé.Flere "badeanstalter" i Dragør


I 1890 var der også adgang for damer og herrer i det badehus, som skibshandler Peter Jensen Kjæmpe havde udlagt ved Nordre mole. Badehuset lå ikke langt fra "Greisens pakhus", som Kjæmpe havde ejet siden 1875.

Kaptajn Claus Peter Krause reklamerede også samme år. Han tilbød alle hverdage, at publikum i hans nyerhvervede ejendom kunne benytte et badeværelse med varme og kolde styrtebade.

Krause havde også tænkt på fysiske udfoldelser. I et avisreferat fra samme år står der: "Der er ved en praktisk Indretning sørget for alle Bekvemmeligheder, om det saa er en Trapez til at trætte sig i".

Krause, der ejede Dragør Kro og Dragør Strandhotel, boede privat Strandlinien 33 / Zyftensgade 6.

Dragør Søbad (1890-1932) - Dines Bogø
Sommeren 1908. Postkortudgiver Edv. Raun skriver "Udsigt fra Lodstaarnet". Foto er taget fra daværende mindre tårn, på tagryggen af nuværende Dragør Museum.

Sommeren 1908. Postkortudgiver Edv. Raun skriver "Udsigt fra Lodstaarnet". Foto er taget fra daværende mindre tårn, på tagryggen af nuv. Dragør Museum."Militæret" overtager søbadet


Dragør Søbad reklamerede en del i de lokale aviser. Blandt andet oplyste man i 1905, at badanstalten åbner sæsonen i ny udvidet form kl. 7 første pinsedag.

I april 1906 købte sergenterne P.V. Hansen og Alf. E.J. Hansen søbadet for 4.500 kr. De to sergenter, der også var gymnastiklærere, fortsatte med at reklamere i aviserne, og i en af reklamerne stod der, at "Dragør Søbad anbefaler sig med sit friske Vand og fine Sandbund og Styrtebade".

Dragør Søbad (1890-1932) - Dines Bogø
Landliggerne spadserer på Strandlinien. I baggrunden det nyopførte Badehotel og yderst skimtes fabrikant H. Tvedes villa "Dragørhus", Rønne Allé 35 opført i 1905. Store Magleby Bylaug havde samme år givet tilladelse til, at der nu måtte bygges på de arealer syd for byen, som Dragør fra 1810 måtte disponere over.

Svømmeundervisningen for voksne og børn på badeanstalten blev foretaget af exam. lærer og lærerinde, oplyses det videre i en annonce fra juni 1907.

Byens spildevand, der løb ud i en rende ved Rønne Allé, generede endnu ikke badelivet.

På det tidspunkt kunne man endnu også bade indendørs, nemlig på Dragør gasværk, hvor Andreas Nielsen Harboesgaard reklamerede med varme bade til 30 øre og kolde bade til 15 øre.Poul Sander køber Dragør Søbad


25. februar 1919 købte sergent og gymnastiklærer Poul Vilhelm Reginhart Sander badeanstalten af P.V. og Alf Hansen for 15.000 kr. I handlen indgik 14 baderum på herreafdelingen, 17 baderum på dameafdelingen, diverse rekvisitrum, 2 familiebadehuse, en 220 meter lang bro, en robåd, hus på land med cykelstativ og billetkontor.

Desuden var der diverse løsøre i form af håndklæder, badekort, billetter, badehætter, badedragter, svømmeseler og svømmestænger.

Dragør Søbad (1890-1932) - Dines Bogø
Dragør Søbad lå fra 1890 for enden af Sydgrønningen. Vejen blev senere omdøbt til Rønne Allé. Fra omkring 1930 anbefalede byens nye unge læge Poul Dich, at man flyttede badeanstalten til et mere rent område.

Poul Sander havde været våbenmester på Kronborg slot og Frederiksberg slot. Da han på grund af sit arbejde efterhånden var blevet noget tunghør, blev han nødt til at søge sin afsked fra militæret. Familien Sander havde en lejlighed på Vesterbrogade i tilknytning til deres forretning. I forretningen solgte man mel og gryn.

Sander købte seks grunde i St. Magleby mellem Solvænget og Strandvænget op mod Fasanvænget, hvor han i første omgang byggede et lille sommerhus.

Poul Sander foretrak ofte i badesæsonen at overnatte på badeanstalten i en lille stue, der var indrettet i tilknytning til billetkontoret. Det blev for langt for ham at cykle frem og tilbage mellem Dragør og København.

Selv om badeanstalten var helt privat, fik han lidt kommunal støtte. Kommunens skoleudvalg bevilgede 150 kr. til svømmeundervisning på badeanstalten i 1921.

Dragør Søbad (1890-1932) - Dines Bogø
Ca. 1930. Else Arnbo, der har udlånt foto af indgang til Søbadet, står yderst til højre.