Det er Fastelavn og alligevel ikke helt. (februar 2021)

Når det er februar er der normalt særlig aktivt i Dragør og Store Magleby. Forberedelser til Fastelavn og selve tøndeslagningen i de to byer.

Det er Fastelavn. Alting er ikke som det plejer at være. Julen ”blev aflyst” og nu Fastelavn. (Samtale 10. februar 2021 i "Corona-perioden).

Dragør Fastelavnsforening af 1970

Formanden for foreningen, Ole Hansen fortalte om, hvad det har betydet for Dragør Fastelavnsforening af 1970 af fastlavn-arrangementet blev aflyst:

2020 var foreningens store 50-års jubilæums år. Efter fastelavnen 2020, var vi så heldige, at vi nåede at afholde vores 50 års Jubilæumsfest i marts 2020, lige inden alt blev lukket ned i Danmark. Vi har aflyst vores jubilæumsridt to gange, første gang den 13. juni 2020 og anden gang 12. september 2020.

Dines Bogø
Februar 2011. Henrik Svendsen og Ole Hansen i spidsen for rytterne på Vestgrønningen. (Foto: Susanne R. Feldstein).

Nu har vi så prøvet, at sætte en ny dato for vores jubilæumsridt, som er lørdag den 18. september 2021. Jeg håber tredje gang er lykkens gang. Det har været et kæmpe arbejde, ikke mindst for bestyrelsen, at planlægge sådan et stort arrangement, der er mange ting der skal klappe, før man kan sætte sig op på hesten. Derfor er skuffelsen også stor, når hele arrangementet bliver aflyst ikke mindre end to gange.

Til gengæld er drejebogen skrevet og ligger klar til den 18. september 2021. Vores årlige ringridning i pinsen 2020, blev også aflyst og hænger desværre også i en tynd tråd i år. Mange af vores unge medlemmer, ser frem til denne dag med stor glæde, hvor de også får mulighed for at ride med det flotte traditionelle snekketøj på hesten og hvid skjorte/vest.

Man skal tænke på, at Dragør Fastelavnsforening lever og ånder for disse arrangementer og dermed er med til at holde en gammel tradition i live.


Fastelavn i Dragør tidligere

Hvad lavede man før 1970? Jeg kan huske, at Lions stod for tøndeslagningen i nogle år inden. Før den tid har jeg set fotos og hørt om, at man på forskellig måde i Dragør markerede Fastelavn?

Der har været flere forskellige foreninger, der har stået for fastelavn i Dragør. Både Dragør Borgerforening og Dragør Strandjagt har stået for at afholde det årlige arrangement.

Til sidst var det Dragør Lions Club, der stod for fastelavnsridningen, inden Dragør Fastelavnsforening blev stiftet i 1970. Tilbage i gamle dage var der mange flere vogne med i optoget og hvert år valgte man et tema, hvorefter vognene blev udsmykket efter alle kunstens regler. Der gik mange aftener, hvor vognene blev pyntet. Dette foregik på Wieders væverier og jeg er sikker på det ikke var kedeligt.

Dines Bogø
Jubilæumstønden, som Ole Hansen fortæller om, der var udlånt af Fastelavnsforeningen, blev fremvist den 13. februar 2020, da Dragør Lokalhistoriske Forening i Festsalen på Wiedergården afholdt arrangementet. “Optakt til Fastelavn”. Et medlem af foreningen siger: “Dygtig formand, mangeårig rytter. Tøndekonge rigtig mange gange. Ole kaldes også Jernnæven”.
Dines Bogø
11. februar 2018. Kl. 13.00. Rytterne har været på Nordre Væl. Ole Hansen sikrede, at biltrafkken stoppede ved krydset, da man passerede. Nu er Ole Hansen og de mange følgere på vej videre til næste stop. Her vil Ole Hansen også sikre, at det hele forløber i den gode ånd, der kendetegner foreningen. (Foto: Dines Bogø).

Arrangement i 2021

Deltager I sammen med Store Magleby, når de markerer 500 års jubilæum 3. juni 2021?

Vi deltager ikke i Store Maglebys 500 års jubilæum, det overlader vi trygt til Foreningen Vennekredsen. Vi håber jo så stadigvæk at vores jubilæumsridt kan gennemføres lørdag den 18. september 2021.


Kommunalbestyrelsen

Du sidder igen i Kommunalbestyrelsen for liste-A. Har du særlige mærkesager? Genopstiller du til valget i november i år?

Ja, jeg genopstiller til valget i november 2021 og håber at få opbakning af Dragørs borgere til endnu en periode i Kommunalbestyrelsen.

Jeg går ind for Dragørs selvstændighed og er sikker på, at vi som selvstændig kommune, bedre kan bevare vores unikke by og dens helt fantastiske kultur og historie som vi har. Det er nok bedst at selv stå ved roret, så der ikke er andre der skal styrer udviklingen af vores by.

Jeg har altid kæmpet for at bevarer vores kommunale arbejdspladser. Der er ansat virkelig mange dygtige medarbejdere i Dragør kommune og de gør et stort stykke arbejde, hver dag, som vi kan være stolte af.


Hvem er Ole Hansen?

Lidt om din baggrund. Er du indfødt eller tilflytter. I dag bruger man mange betegnelser og der er lidt usikkerhed om man er indfødt, hvis ikke alle ens forældre, bedsteforældre og oldeforældre er fra Sydamager?

Taler I tit i Kommunalbestyrelsen og udvalg om, at beboerne på Sydamager er meget anderledes end i andre kommuner? Jeg har hørt forretningsfolk sige, at det kræver særlig styrke at forhandle med nogen herude?

Jeg føler mig selv som indført, er født og opvokset i Dragør, min mor var fra Gl. Rye og min far blev født i Gl. Dragør. Al familie på min fars side, stammer fra Dragør og Store Magleby og det man kaldte Fælleden i gamle dage.

Jeg selv er opvokset i Engparken, sammen med mine tre søskende. I dag bor jeg faktisk i mit barndomshjem i rækkehuset på Strandjægervej, sammen med Sanne, hvor der blandt andet hygges med besøg af vores to piger, svigersønner og to børnebørn. Begge piger har været med til at holde fastelavnstraditionerne i hævd og Nanna rider stadig med.


Familien

Min ældste nevø har også redet fastelavn i mange og har nu overtaget min plads som fanebærer. Mine forældre har holdt mange gode fastelavnsgilder og det er noget vi prøver at holde i hævd i dette hus.

Sanne og jeg har døtrene Caroline og Nanna, som begge er fløjet fra reden. Jeg er ansat i Vej- og Gartnerafdelingen i Dragør Kommune, hvor hovedopgaven er at slå græsset i sommerperioden.

Min store interesse er gæssene i Gåserepublikken og jeg går meget op i selv at avle gode flotte dyr. Jeg har både gæs, ænder og høns. Jagt har også min store interesse, hvor vi er privilegeret, stadig med at kunne gå på jagt om efteråret langs Strandengene i Dragør.

Som en del af foreningsarbejdet er jeg: Formand for Dragør Fastelavnsforening, Formand for Fjerkræforeningen ”Broen” og jeg er i Engparkens Bestyrelse.


Landspolitik og kommunal politik

Betyder det noget lokalt, at der er uro på Christiansborg. Et stort borgerligt parti har store interne problemer. Jeres partiformand har foreløbig vundet respekt også uden for partiet i forbindelse med håndtering af ”Covid-19 krisen”.

Kan den opgang påvirke lokalt? Vil SF opstille i Dragør og true jeres venstrefløj?

Man siger jo normalt, at landspolitik og kommunal politik kan blandes sammen, men jeg håber da på, at den medvind der i øjeblikket er for Socialdemokratiet, at det kan give lidt ”Mette-effekt” ved valget til november. Hvis SF vælger, at opstille i Dragør, skal de være velkommen.


Dragør skal udvikles med fornuft

Har du nogen særlige ønsker ud over partiets mærkesager?

Jeg er bestemt ikke imod udvikling i Dragør, men udviklingen skal ske i et tempo, hvor Dragør kan følge med og dermed bevare den sjæl som Dragør består af. Der er jo en grund til vi vælger at bor i Dragør.