Nonner og munke i Dragør...........Webmaster: Dines Bogø

Sydamager: Generelt

På Sydamager er der to kirker og det er nok det, de fleste forbinder med religiøse handlinger.

I Dragør har der været både katolske nonner og munke med aktiviteter både på Sydstranden, ved Den gl. Bydel og på Nordstranden.Buddistisk tempel, Rytterager 100


Der er stadig (2022) en munkeorden midt i Dragør på Rytterager 100. Phrakru Somsak beskriver ordenen således:

Buddisk tempel 1992
1992. Ved indvielsen på Rytterager 100 var naboer indviteret. Mere her om templet.

Buddhistisk livsstil, lev sammen med et behageligt liv, lær at selvudvikle erkendelse.
Kærlig venlighed, medfølelse, sympati for glæder, ligeværdighed.
Der er nonner i buddhistisk men vores center er ikke stort nok.
Kvinden kommer til træning i weekenden, og vi giver råd.
Nonnerne på Fristranden


Inden Skt. Elisabeths Søstrene i 1927 erhvervede Øresunds Allé 48 på Fristranden havde de nogle år boet på Nordre Strandvej 8.

Sommerhuset, som de købte, var opført to år før i 1925.

Huset blev kun anvendt om sommeren af nonnerne fra "Ordenen på Hans Bogbinders Allé i Sundbyvester".

Nonnerne på Fristranden Nonnerne på Fristranden Nonnerne på Fristranden
1949. Man havde planer om, at bygge et kapel på nordsiden af sommerhuset. (Bygningsarkiv).

Nonnerne på Fristranden
1975. Det gamle sommerhus blev nedrevet og på grunden blev der opført en villa. Hvor der på tegning i stueetagen står "Opholdsstue" etablerede man et kapel. (Bygningsarkiv).

De lånte en badebro af overlæge Frode Rydgaard fra Skt. Elisabeths Hospital. Han havde sit sommerhus lige over for nonnerne på kystsiden. Han havde lavet et stativ med sækkelærred på badebroen til brug for nonnerne.

I 1938 og 1949 søgte nonnerne om at få tilladelse til at opføre en kapel, der skal sammenbygges med sommerhuset på nordsiden.

Der blev ikke lavet en tilbygning, men i 1975 blev der opført et nyt helårshus på grunden, hvor der bl.a. også var indrettet et kapel.

Elisabeth Søstrene var lærere på Sct. Annæ Skole og hospitalssøstre på Sct. Elisabeth Hospital.

I 1994 solgte Skt. Elisabeth Søstrene villaen. Det fremgår af bygningstegninger, at man brugte betegnelsen "Mariahjemmet".Nonnerne på Fristranden
22. august 2022. Villa på Øresunds Allé 48. (DB-arkiv).Nonnerne på Sydstranden


Skt. Elisabeths Søstrene arvede i 1956 et sommerhus på daværende Systrandsvej 4. Man ønskede at opføre et kapel på grunden, men Store Magleby kommune kunne kun godkende selve kapellet, men man kunne ikke godkende, at der var huset blev udført klokkeringning.

Nonnerne på Sydstranden Nonnerne på Sydstranden
Sommerhuset i midten på foto lå på nuværende Engstien 2C. Tv. ses sommerhuset, der er omtalt som daværende Sydstrandvej 4. Matr.nr. kort fra 1924, hvor Nonnernes grund er markeret. (DB-arkiv og Geodatastyrelsen).

Nonnerne på Sydstranden Nonnerne på Sydstranden
1936, hvor man stadig fornemmer forløbet af "Det gamle Vierdige", der krydset Krudttårnsvej. 20 år senere er det endnu primært sommerhuskvarter. (Fotos: Det Kgl. Bibliotek).

Grunden blev vedligeholdt af en gartner, men i 1966 solgte "Sct. Annæ Stiftelse, Hans Bogbinders Alle 2" grund og sommerhus.

Den nye ejer opdelte grunden efter et par år. De to grunde nu med nyere villaer er i dag Engstien 2A og 2B.Kapellet ved Den gl. Bydel


Da villaen på Rønne Allé 15 blev opført i 1906 kaldte bygherren den for "Mathildes Minde".

I 1911 kan man læse, at ejer er fotograf, frk. J. Theisen.

Kapellet på Rønne Alé 15
1921. En af de første tegninger af villa "Mathildes Minde". Øst- og vestside. (Bygningsarkiv).

Kapellet på Rønne Alé 15
1920. To parceller. Rønne Allé 15 og Drogdensvej 16. Senere sammenlagt og igen adskilt.

Kapellet på Rønne Alé 15
1926. På luftfoto ser man Rønne Allé og Drogdensvej lige syd for Den gl. Bydel. De hvide områder på engene er lærred lagt til blegning. Pilen peger på grunden Drogdensvej 16, der blev sammenlagt med Rønne Alle 15. I 2019 er grunden igen blevet opdelt. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

Kapellet på Rønne Alé 15
Ca. 1938. Luftfoto af Dragør Gl. Bydel m.v. Der er stadig ledige byggegrunde både på Rønne Allé og Drogdensvej. Yderst til højre ser man Kajakhavnen og lossepladsen. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

I 1971 blev "Skt. Klemens Kapel" indrettet i den sydlige del af villaen på Rønne Allé 15.

Kapellet på Rønne Alé 15
1999. Villaen markeret på foto, der er udlånt af Dragør Luftfoto.

Kapellet på Rønne Alé 15 .
Villa "Mathildes Minde" blev opført i 1906 på den nyanlagte forlængelse af Sydgrønningen.

Hele vejen på begge sider af Vestgrønningen blev omdøbt til Rønne Allé.

Noget af overskuddet fra salg af grunde blev brugt til investering af Amagerbanen, der blev anlagt i 1907 fra Amagerbro til Dragør.

Den katolske orden købte villaen omkring 1970. Nu benævnt "Skt. Klements Kapel". Ægteparret Gufler, der boede i villaen, sørgede for det praktiske.

Præsterne fra Sundby afholdt søndagsmesser. Når livet blev for hårdt, kunne munkene bruge villaen til retræte.

"Ordenen af den Allerhelligste Forløser", normalt kaldet Redemptoristerne, ejede ejendommen.

Da man solgte ejendommen i 1987 blev pengene fra salget brugt til at bygge en gymnastiksal på en katolsk skole i Næstved.

Fra 1991 har Kiropraktor Mette Lønstrup haft klinik i stuetagen i den nordlige del af villaen.