Gammel vej og dige i Vængekvarteret.....Webmaster: Dines Bogø


Artikel i Dragør Nyt: 2. november 1999Vierdiget - Vængetkvarteret
Markvej syd for Lunden, der blev nedlagt i 1809 i forbindelse med udflytning af gårdene og anlæg af nye veje, er indtegnet på nyere kort. Vierdiget og "Dragør Lille Lund" er indtegnet sydligere end markvejen.Vejændringer

I forbindelse med udflytningen i 1809 af gårdene fra St. Magleby landsby til markerne, benyttede man lejligheden til at ændre på flere af de gamle veje. Nordre Dragørvej og Lundevej blev "rettet", så de fik det forløb, vi kender i dag.

Tidligere lå Nordre Dragørvej lidt sydligere end den nuværende vej. Lundevej lå før 1809 nord for den nuværende Lundesti. Den sydlige del af haveforeningen Maglebylund ligger oven på den oprindelige Lundevej.

Nye veje, som f.eks. Slørvej, D.B. Dirchsens Allé, Ryvej og Lundegårds Strandvej og den nordlige del af Jægervej blev anlagt.

Amager Landevej og Kirkevej, der dengang var hovedfærdselsvejene, blev ikke ændret.

Jægervej blev omkring 1880 forlænget fra Lundevej, næsten til Engvej. Omkring 1957 blev Jægervej ændret til den nuværende bugtede facon, så den fulgte den tyske rullebane (nuv. Jægergården).Nedlagte veje

En af de veje, der blev nedlagt, var en gammel markvej, der gik fra Dragør til St. Magleby.

Vejen, som man kan se på kortet, gik fra Blushøj ad nuværende Engvej, hvor den ca. ud for boldklubben drejede mod vest syd om Lunden gennem den nordøstlige del af vængekvarteret. Vejen fortsatte gennem Rytterager, krydsede betonvejen og endte ved St. Magleby skole over for Østersiden.

Efter udskiftningen af jordene lå vejen på tværs af de nye markarealer, og derfor blev den nedlagt. Trafikken blev henvist til de ovenfor omtalte nye veje.

De nye veje fra 1809 eksisterer endnu i dag enten som veje eller stier. Slørvej gik oprindelig fra Lundevej til Ryvej, men stykket mellem Nordre Dragørvej og Ryvej eksisterer ikke mere.

I forbindelse med forlængelse af Jægervej omkring 1880 blev den del af Lundevej, der lå mellem Jægervej og den gamle kommunegrænse på Engvej fjernet. Dette vejstykke (nuv. Lundevej 150-172) genopstod først igen i 1953, da gården Allenlyst's engareal blev udstykket.Andre ændringer

Engvej, som vi kender den i dag, er først anlagt i begyndelsen af dette århundrede. Når militæret tidligere kørte til krudthusene, foregik det ad Møllevej og Krudttårnsvej.

Vierdiget (Hollændernes tang- og stendige), som man kan se på kort op til 1880, gik tværs gennem vængekvarte-ret, sydligere end den omtalte nedlagte markvej. Markerne "sluttede" dengang ved diget. I dag kan man stadig se spor af dette dige, bl.a. på den nordligste del af Borgervænget (grundejerforeningen Bobakken), hvor rester af remisen "Dragør Lille Lund" også findes.

På nye luftfotos kan man stadig enkelte steder se, hvor det gamle dige lå, men alle spor af den gamle markvej fra før 1809 er væk.