Amager under Besætttelsen...........Webmaster: Dines BogøKriegssmarinen overgav 11 maj 1945 Dragør Fort til Modstandsbevægelsen og en britisk officer.FOREDRAG


Under besættelsen havde Amager også tyskernes interesse. Her lå den stærkt befæstede Københavns Lufthavn, større kaserner og fortanlæg.

Rundt om lufthavnen havde tyskerne opstillet FLAK og anlagt rulleveje. Langs sydkysten havde Værnemagten bygget flere radaranlæg og de eksisterende danske kystanlæg var beslaglagt.

Mange luftwaffepiloter var indkvarteret i Dragør og St. Magleby.

Der blev i lighed med resten af landet foretaget den del sabotage og der blev foretaget forholdsmæssig mange likvideringer på Amager.

På Amager var der ca. 2.500 modstandsfolk heraf ca. 2.300 organiseret i kompagnier i Afsnit 4.

Foredrag 1- 1½ time.Deltagere i foredrag


Rotary, Søndrebro afd.
Forening, Tårnby.
SAS Pensionister.
Forening i Sundby.