Dragør Fort. Solgt til privat i 2002. Dines Bogø .Webmaster: Dines Bogø

Dragør Fort: Generet ... Dines Bogø ... Sydamager: Generet ... Dines Bogø ...

Dragør fort opført 1910-1914. Foto fra ca. 1930. (Foto udlånt Tactical Air Command).I december 2001 tilkendegav et flertal i den daværende Kommunelbestyrelse, at Dragør Kommune gerne ville købe fortet. Forsvarsministeriet var indstillet på at sælge og off. myndigheder har "forkøbsret".

Men på det tidspunkt, hvor man "købte" fortet vidste man, at det daværende flertal forsvandt efter 1. januar 2002. Det nye flertal ønskede ikke, at købe fortet, primært fordi man forudså, at der skulle bruge mange penge til istandsættelse og løbende vedligeholdelse.

Ud over det ville Dragør kommune blive belastet med udgifter til varme, el, vand, da diverse foreninger o.l. der ville låne lokaler på fortet, nok ikke var indstillet på, at bidrage med store lejeindtægter.Nogle af de spørgsmål, der blev rejst under Dragør Lokalhistoriske Forenings besøg på fortet den 16. oktober 2001:

Skal Dragør kommune eller private købe det fredede fort? Hvad kan det bruges til? Hvad er prisen? Hvad koster det i årlig vedligeholdelse?

I maj 2002 kan en del af de spørgsmål sikkert besvares, når det bliver afgjort, hvem der skal overtage fortet efter Forsvarsministeriet.

24. maj 2002 blev det offentliggjort, at Dragør Fort var solgt til direktør Torben Bødtker, Dragør.


5. juni 2002. Den nybagte fortejer, direktør Torben Bødtker her i samtale på fortet med kommandobefalingsmand Linda Nielsen.