Dragør Fort - januar 2014......Webmaster: Dines Bogø

Dragør Fort: Generelt

Fortchefen. Kommandant Torben Bødtker fylder 60 år.

21. januar 2014. Dragør Nyt og Amager Bladet skriver om den forestående fødselsdag og reception.


28. januar 2014. Dragør Nyt skriver om Torben Bødtker.


Tv. Sydamager.DK januar 2014. Th. 28. januar 2014 Lokavisen Amager skriver om "El Commandante".


31. januar 2014. Kommandanten sammen med kommandørkaptajn Erling og "oldfruerne". Receptionen 31. januar 2014

Historisk foto til opsætning i porten (Midterpoternen).En britisk officer modtager tyskernes overgivelse 11. maj 1945. Umiddelbart efter overdrages det til Modstandsbevægelsen. (Foto er taget af stabsofficer Peter Jepsen lige inden tyskerne overgiver sig).