Dragør Lokalhistoriske Forening


Tirsdag 11. maj 2010.
Ældre film fra Dragør Borgerlige Skyttelag.


I bibliotekssalen, Vestgrønningen 20 blev der 11. maj 2010 kl. 19.30 - 21.30 vist ældre filmklip fra Dragør Borgerlige Skyttelag. Filmklip og enkelte fotos var fra perioden 1937-1988.

Blandt gæsterne var 6 tidligere fuglekonger fra Skyttelaget, bl.a. Mogens Amdi Thorsen, der svarede på spørgsmål. Jan Gotfredsen havde sammenklippet de ældre film til en udsendelse på lidt over 1 time.

Dines Bogø Dines Bogø
På foto tv. ses flere af de tidligere fuglekonger og den regerende fuglekonge i Dragør Borgerlige Skyttelag. Fra venstre stående: Kurt Christiansen, generalsekretær Preben Staal, regerende fuglekonge Richard Barth, statsminister Gunnar A. Jensen, hovedkasserer Carsten Aarosin. Siddende th for statsministeren i hvid skjorte vicestatsminister Claus Ehlers. Mogens Amdi Thorsen stod ved lærred i den modsatte ende af lokalet.

På foto th. ses regerende fuglekonge Richard Barth, der er den første fuglekonge i Skyttelaget i nyere tid, der tidligere har været fuglekonge i Dragør Borgerforening (2003). Afdøde Karsten Hvidkjær blev udnævnt i modsat rækkefølge. Først som fuglekonge i Skyttelaget (1987) og derefter som fuglekonge i Borgerforeningen (1994).

Dines Bogø Dines Bogø
Formanden takkede Mogens Amdi Thorsen og Jan Gotfresen. Kurt Mathisen kvitterede for hjælpen med nogle stærke flasker "Dragør Øl".

Uddrag med fotos fra film m.v. kan ses her.


Opdateret af Dines Bogø: 28. juli 2010