Baggersmindelejren Del 1.......Webmaster: Dines Bogø

Artikel. Del 2 Lejren: Generelt ... Dines Bogø ... Sydamager: Generelt


I 2019 påtænkte initiativtagerne bag den nye Dragør Privatskole, at åbne i Baggersmindelejren. Navnet på lejren var der en mindre debat om.

Hvad er Baggersmindelejren? Hvor ligger det? Har det noget at gøre med Bachersmindegården?

Baggersmindelejren Del - Dines Bogø
På kort over Amager fra 2004 er de to befæstede linier fra 1. Verdenskrig anført. Tømmeruplinien fra 1914 og Sydamagerlinien fra 1916. Baggersmindelejren mærket med blå cirkel ligger på Fælledvej. (Kort er udgivet af Forlaget DIN BOG).

Initiativgruppen bag Dragør Privatskole planlægger at starte i august 2020 med at leje sig ind i bygning F og senere udvide med leje at flere af de røde bygninger på Fælledvej 132.

Allerede i 1916 fik lejren navnet "Baggersmindelelejren". Hvorfor hedder det så ikke Bachersmindelejren, stavet på samme måde som den nærliggende gård?

Baggersmindelejren Del 1 - Dines Bogø
Postkort med gården "Bachersminde" på Fælledvej 61.Bagger eller Bacher


Der er en meget enkel forklaring på, at navnet staves med "gg".

Crilles Petersen Bacher opførte i 1872-73 en gård på Fælledvej 61. En af de første gårde, der blev opført på "Fælleden".

Militæret har altid fremstillet forskellige "fortrolige" kort og på et kort fra 1901 navngiver militæret gården "Baggersminde", uanset, at ejeren hedder Bacher.

Baggersmindelejren Del 1 - Dines Bogø
Selvfølgelig vælger militæret, at kalde lejren for "Baggersmindelejren". Hvad skulle de ellers kalde den, hvis de kun havde dette kort? (Opdateret kort oprindelig fra 1901).

Vejen vi i dag kender som Fælledvej hed oprindelig Nyvangsvejen, fordi den løb langs med diget op med vænget "Nyvang". Vang/Vænge = indhegnet markområde. Fra 1868 har vejen været offentlig kommunal.

På gavlen på gården Bachersminde kan man læse "Bachersminde 1872".

Baggersmindelejren Del 1 - Dines Bogø
30. november 2019. Gavl på "Bachersminde". (Foto: Theis Peter Jørgensen).

Men som med datidens kordegne, der skulle indskrive navne på døbte. Man skrev det man hørte og dengang spurgte man ikke, hvordan et navn blev stavet. Om det var Claus eller Klaus, Viktor eller Vichtor, Petersen eller Pedersen betød jo ikke så meget. Måske lige undtagen for familien.

Ejeren af gården hed Bacher, men på kort kan man fortsat i mange år finde gården omtalt som Baggersmindegården.

Baggersmindelejren Del 1 - Dines Bogø
Sydamagerstillingen med skyttegrave, skanser, de fem baraklejre m.v.

Da militæret skulle opføre en lejr i 1916 kiggede man selvfølgelig på sit eget kort. Eneste navn, der fandtes i hele området var "Baggersminde". Navnene Fælledgård, Søndergård, Strandvanggård, Søvanggård og Sølyst kom først på kort mange år senere.

Baggersmindelejren Del 1 - Dines Bogø
Postkort fremstillet 1916-1918.

Læs mere i næste artikel om, hvem der ejede arealet, hvor lejren blev bygget. Hvad blev lejren senere anvendt til, da 1. Verdenskrig sluttede? Hvornår blev Bachersmindevej anlagt m.v.

Baggersmindelejren Del 1 - Dines Bogø
Flere af de indkaldte kom i kontakt med lokale piger, selv om pigernes forældre gjorde alt for at holde deres døtre "inde". Cornelius Zibrandtsen mødte en datter fra Rosenlund. De opførte i 1923 "Nygaard" på Fælledvej 348.