Nordens største Badeetablissement lå i Dragør 1933-1944

Foredrag om Badeanstaler

Del 4: Nedrivningen


Arkitekt Arne Jacobsen tegnede Nordens største BadeetablissementDines Bogø
Livreddertårn. 22 m. Opført 1933.
Nedrevet 1944.

.............................................................................................
Indledning


Del 1:
De store forventninger i startenDel 2:
Den første periodeDel 3:
Forfald
NEDRIVNINGEN AF ARKITEKT ARNE JACOBSENS
STORE FLOTTE BADEETABLISSEMENT


DRAGØR TIDENDE SKREV OM FORLIGET

Den 20. oktober 1943 kunne man i Dragør Tidende læse, at der var indgået forlig om Sydstrands-Etablissementets bygninger.

Bibeholdes: Prioritetshaver grosserer Nissen skulle sælge salgsboderne ved stranden, pavillonen ved tårnet og en vandledning til Dragør kommune for 5.000 kr. Bygningerne skulle blive stående. Salgsboderne skulle senere indrettes til toiletter, og pavillonen skulle stilles til rådighed for spejderne og Gabriel Jensens Ferieudflugter.

Nedrives: Grosserer Nissen skulle nedrive restaurationen og kabinerne, og Dragør kommune skulle betale ham 15.000 kr. for dette arbejde under forudsætning af, at amtet refunderede kommunen de 15.000 kr. Samtidig blev det besluttet at verserende retssager skulle aflyses.

I Dragør Tidende måneden efter kunne man læse, at socialdemokraterne i kommunalbestyrelsen var blevet aldeles rasende, fordi Robert Hansen havde forhandlet med grosserer Nissen. Mødet endte alligevel med, at flertallet overlod de videre detailforhandlinger til Robert Hansen.ROBERT HANSEN

Månedsavisen Dragør Tidende blev udgivet af Robert Hansen fra Autoparken på Kirkevej. Robert Hansen havde siddet i kommunalbestyrelsen fra 1937 som repræsentant for "Den Borgerlige liste".

Efter valget i maj 1943 dannede Robert Hansen sit eget parti "Frisindet Borgerliste".Socialdemokraterne fik 3 mandater, og den oprindelige borgerliste fik også 3 mandater. De to fløje var dermed afhængige af Robert Hansens stemme. Gert Rasmussen, der havde været restauratør i Badeetablissementet, og Robert Hansen var gamle venner. Gert Rasmussen undlod dog ikke at gøre Robert Hansen opmærksom på, at han langtfra var tilfreds med det forlig, der var blevet lavet. Gert Rasmussen havde gerne set at etablissementet forblev på private hænder med adgangsmuligheder for alle.KANALER, NEDRIVNING OG NY VEJ

Ekstra Bladet undrede sig i marts 1944 over, at Dragør kommune havde været så ivrig efter at nedrive "Den Hvide By". Bladet mente, at der efter krigen ville have været gode muligheder for at kunne fortsætte aktiviteterne især, hvis der var kommet en fast busforbindelse til Dragør. Men bygningerne blev nedrevet bl.a. ved hjælp af lokal arbejdskraft. På et tysk luftfoto fra juli 1944 kan man se, at anlægget af Sdr. Strandvej er påbegyndt hen over det sted, hvor restaurationen havde ligget.

Allerede i 1941 havde firmaet Wright, Thomsen og Kjær påbegyndt kanaludgravningen. Jord fra udgravningen og senere bygningsdele fra restaurationen og badekabinerne blev brugt som fundament for den nye vej. "Ny Amager Strandvej" blev vejen kaldt i begyndelsen. Vejen, der oprindelig var påbegyndt som nødhjælpsarbejde, blev først taget i brug i 1953. Materialemangel blev anført som en af årsagerne til den lange anlægsperiode. Mange beklagede nedrivningen af strandbadet. Andre var glade, da man så igen kunne få Sydstranden "frigjort for Arne Jacobsens fremmedelement".DE SIDSTE RESTER FJERNES

De eneste bygninger, der fik lov til at bestå, var - som aftalt i forliget fra 1943 - salgsboderne og administrationsbygningen ved vagttårnet. Salgsboderne blev nedrevet omkring 1950 uden at have været anvendt.

Dragørs grønne drengespejdere lånte administrationsbygningen i slutningen af fyrrene. Spejderne eksperimenterede bl.a. med en vindmølle, der skulle skaffe elektricitet til belysning inde i bygningen. Efter nogle år måtte de opgive klubhuset, da ruderne i bygningen for ofte blev slået i stykker, og forsikringsselskabet nægtede at betale mere.

Gabriel Jensens ferieudflugter fik lov til at låne den samme bygning fra 1953 til 1968, hvorefter den sidste rest af Arne Jacobsens "Hvide By" blev fjernet.