Arne Jacobsen og Dragør. Del 2................Webmaster: Dines Bogø

Badeetablissement: Generelt

På Trapholt Museum i Kolding er der netop åbnet en stor særudstilling om arkitekt og forgiver Arne Jacobsen (1902-1971). Som omtalt i første artikel blev der på Amager opført et stort meget flot badeetablissement tegnet af Arne Jacobsen. Men det gik helt galt.

Arne Jacobsen og Dragør. Del 2 - Dines Bogø
1938. 22 m højt livreddertårn, der de første år var bemandet af reddere fra Zone-redningskorpset. (Udsnit af postkort fra boghandler Ernst Jensen).Man lukker og slukker


Der var flere årsager til, at konsortiet måtte erkende¸ at økonomisk var anlægget ikke rentabelt.

Københavnerne foretrak Bellevue. Der var kommet moderne S-tog og bogiesporvogne lige til stranden. Man skulle ikke i Klampenborg, som i Dragør, gå "halvejs til Sverige" for at komme i vand til livet.

Arne Jacobsen og Dragør. Del 2 - Dines Bogø
1939. Arne Jacobsens Badeetablissement lige uden for Dragør gl. bydel. Midt på foto til højre ligger Dragør Jernbanestation. 29 minutters kørsel fra Amagerbro. Så skulle bare gå ca. 950 meter, så var man fremme ved badekabinerne. Efter omklædning til badetøj i en af de kabiner, som man ser yderst, afleverede man sit tøj i en pose med nummer. Efter badningen fik man sin pose med tøj udleveret og man fandt så en ledig kabine til skift. Man optog på den måde ikke en kabine, medens man badede. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

I 1940 beslaglagde Den tyske Værnemagt Dragør Fort og tyske marinesoldaterne blev ofte set på øvelse tæt ved badeetablissementet.

Transport til og fra Dragør var blevet vanskeligere, da Amagerbanens ledelse i troen på omnibussernes velsignelse, i 1938 havde solgt deres mest moderne jernbanemateriel.

Arne Jacobsen og Dragør. Del 2 - Dines Bogø
Dragør Søbad lå i 1890-1932 ud for Rønne Allé. I 1933 var Søbadet efter aftale med bademester Sander opført ud for det nye badeetablissement, men fra 1934 flyttet til Walløes havn, hvor søbadet stadig ligger. Dog i en version, der er udskiftet flere gange. I 1934-1940 havde etablissementet egen badebro.

Midt under besættelsen besluttede man politisk, at nedrive hele anlægget. Det spillede også en rolle, at fagbevægelsens nystiftede forening "Dansk FolkeFerie" var interesseret i, at købe hele anlægget for at tilbyde medlemmerne ferieophold i Dragør.

Arne Jacobsen og Dragør. Del 2 - Dines Bogø

Arne Jacobsen blev rasende, da han kom til Danmark i maj 1945 fra sit eksil i Sverige. I litteraturen finder man meget lidt om det store anlæg. I udstillingen i Kolding er anlægget i Dragør omtalt to steder. Man skal dog lede lidt for at finde det.

Arne Jacobsen og Dragør. Del 2 - Dines Bogø
1944. Wiedersvej er anlagt få år før. Tilkørselsvejen og p-pladserne ved badeetablissementet er fjernet. Den nye Sdr. Strandvej skal føres tværs gennem Arne Jacobsens anlæg. Den lille røde firkant er administrationsbygningen, der først blev nedrevet mere end 20 år senere. (Bearbejdet kort fra Museum Amager).

I 1944 havde man nedrevet det meste af anlægget. De små bygninger med butikker stod ubenyttede endnu nogle år. Administrationsbygningen ved livreddertårnet fik, som det eneste, lov til at blive stående.

Arne Jacobsen og Dragør. Del 2 - Dines Bogø
Livreddertårnet blev fjernet den 22. februar 1944. (Bent Brandt var på pletten med sit kamera, da man trak i linen). (Foto: Historisk Arkiv, Museum Amager).

Gabriel Jensens ferieudflugter havde i 1953 flyttet deres ferietræhytte til stranden lige op af den omtalte administrationsbygning. De to bygninger blev benyttet til ferieophold helt til 1968.

Arne Jacobsen og Dragør. Del 2 - Dines Bogø
1944. Bygning med omklædning for herrer er fjernet. Materialerne blev brugt som underlag til Sdr. Strandvej. En ny lang vej langs "kanalen". (Foto udlånt af Arne Stautz).

Så det er over 50 år siden, at sidste spor af Arne Jacobsens store flotte "Hvide By" blev fjernet.

Arne Jacobsen og Dragør. Del 2 - Dines Bogø
1957. Børn fra København udsendt af Gabriel Jensens Ferieudflugter. I baggruden ses træbygning, der blev flyttet fra Strandjægervej 21 i 1953. Hytten blev opstillet ved siden af den hvide kontorbygning, der var sidste rest af Arne Jacobsens Badeetablissement. (Foto, der er farvelagt, er udlånt af Tove Egholm).