Arne Jacobsen og Dragør. Del 1..............Webmaster: Dines Bogø

Badeetablissement: Generelt

På Trapholt Museum i Kolding er der netop åbnet en stor særudstilling om arkitekt og forgiver Arne Jacosen (1902-1971). Hvorfor nævne ham i AmagerNyt.DK? Jo, han tegnet et meget stort og flot badeetablissement, der blev opført på Amager.

Arne Jacobsen og Dragør. Del 1 - Dines Bogø
Juni 1933. Omklædningskabinerne var stort set blevet færdig til Pinsen 1933, men der manglede stadig en del arbejde bl.a. på restaurationen. Forlængelsen af Vestgrønningen (Sdr. Strandvej) blev omlagt i 1944. Murermester Adrian Stautz?s villa på hjørnet af Drogdensvej, er let genkendelig. (Farvelagt foto: Det Kgl. Bibliotek).

Jamen, hvor ligger det anlæg?

Det ligger ikke mere på Amager. Det er det eneste bygningsværk som arkitekt, professor Arne Jacobsen tegnede, der er blevet fjernet.

Arne Jacobsen og Dragør. Del 1 - Dines Bogø
31. maj 1933. Pressen var inviteret til Dragør, så de kunne skrive om Københavnernes nye udflugtsmål, der ville åbne ugen efter. Det tog også kun 29 minutter med tog fra Amagerbro til Dragør. Ved ankomsten til stationen kunne man i haven hos bagermester Georg Ibsen på Linde Allé 1 nå en kop kaffe eller en is. Derefter kunne man starte på den lange vandring ud af byen til enden af Vestgrønningen.Dragør Badeetablissement


I sommeren 1933 kunne man åbne for Danmarks flotteste badetablissement. Det var større end det nu kendte Arne Jacobsens anlæg "Bellevue", der var blevet opført året før i Klampenborg, Gentofte kommune.

"Nordens største badeetablissement", blev opført lige syd for Dragør gl. by på engene. Private initiativrige lokale fik tilladelsen til at opføre det anlæg, som Arne Jacobsen lavede flere oplæg til.

Arne Jacobsen og Dragør. Del 1 - Dines Bogø
1933. Arne Jacobsens Badeetablissement nr. 2. Meget større end Bellevue og med det livreddertårn, han ikke måtte få opført året før i Gentofte. I den sydlige del af anlægget ser man udlejningstelte. Ved badebroen ligger en række butikker. Engene blev først fredet i 1936. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

I det første oplæg havde man planlagt, at opføre anlægget på det sted på Krudttårnsvej, hvor Strandpark I blev opført i 1959.

Arne Jacobsen og Dragør. Del 1 - Dines Bogø
For at tiltrække flere gæster, lavede man opvisninger på plænen foran restaurationen. Brydeklubberne Sparta og Hakoah var flere gange på besøg. I 1940 blev havnefesten flyttet til Sydstranden og bl.a. optrådte Svend Asmussen, Ulrik Neumann og Svend Dennow Tomasen. (Foto udlånt af Sigvald Sonnested).

Anlægget, der blev færdigopført i sommeren 1933 lå nærmere byen. Det første forslag til en placering var "alt for langt væk".

Arne Jacobsen og Dragør. Del 1 - Dines Bogø
1935. Kaffe eller Drueta læskedrik 40 øre. Kage 20 øre og en øl kostede hele 45 øre. (Historisk Arkiv, Museum Amager).

Stilen mindede meget om "Bellevue" nord for København. Der var mange badekabiner, en stor restaurant i flere etager, butikker og ikke mindst havde Arne Jacobsen fået tilladelse til at opføre et 22 m højt livredertårn.

To gange havde arkitekten fået afslag af Gentofte kommune på at opføre et livreddertårn. Arkitekten have forgæves ansøgt om et tårn i Klampenborg og senere i Charlottenlund.

I tilknytning til anlægget i Dragør var der indrettet plads til 1.000 cykler. En større p-plads manglede heller ikke. Man forventede dog, at de fleste gæster ville ankomme med tog til Dragør Station.

Arne Jacobsen og Dragør. Del 1 - Dines Bogø
Arne Jacobsens Badeetablissement "Dragør Sydstrand" set mod syd. Langs omklædningsbygningerne ser man mange cykelstativer. Til højre ligger "Dragør Kolonihaveforening af 18. august 1910". Længere mod syd ligger klædestof til blegning. Midt i området er Arne Jacobsens stolthed. Det 22 meter høje livreddertårn. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).

I modsætning til vandet i Klampenborg, er der lavt ud for Dragør. Man havde derfor anlagt en 500 m lang bro, så gæsterne kunne komme ud på rimelig havdybde.

Arne Jacobsen og Dragør. Del 1 - Dines Bogø
1939. Dragør Sydstrand. Allerede inden besættelsen var økonomien ikke god. Badeetablissementet var ikke det tilløbsstykke, man havde håbet, Den korte badebro levede heller ikke på til forventningerne. Foreningen Dragør Fremmes anlæg ser man ved Engvej. I foreningens planer indgik et badeanlæg, men et konsortie kom dem i forkøbet i 1932-33. (Foto: Det Kgl. Bibliotek).