Amagerbanen. Dragør Station...Webmaster: Dines Bogø



Generelt: Amagerbanen Amagerbo Station Store Magleby Station ... Dines Bogø ... Amagerbanen: Sidespor 1906: Projekt Amagerbane ... Dines Bogø ... Artikel: DragørNyheder.DK Artikel: Tårnby Bladet


Dragør Station
Postkort med Dragør Stationsbygning som motiv er sendt af familien Holthe den 23. september 1907. Familien skriver, at de bor i den østlige del af bygningen (Postvæsenet) på 1. sal og, at de har seks værelser samt forstue og gang.

Tilbage i begyndelsen af 1900-tallet blev der anlagt en jernbane fra København til Dragør. Oprindelig skulle jernbanen have endestation i Store Magleby. De lokale i Dragør ønskede ikke jernbanen til Dragør. Så kunne man jo risikere, at de der inde fra København kom "rendende".

De handlende vil gerne have turister. Flere lokale ville også gerne leje ud til landligere og "tilflytterne" var positive. Det endte med, at banen blev de 2 km længere fra Store Magleby helt til Dragør.

Kommunen gav tilskud til anlæg af jernbane

Kommunerne skulle give tilskud til anlæg og Dragør arrangerede det på den måde, at man solgte byggegrunde syd for byen. Man havde købt arealer syd for Dragør by af Store Magleby Bylaug allerede i 1810. Fra 1905 måtte de arealer bebygges. Det var de villagrunde på Rønne Allé og Drogdensvej, der blev solgt.

Onsdag den 17. juli 1907 kunne Amagerbanen åbne den 12 km lange strækning fra Amagerbro via Amager Strandvej, Tømmerup og Store Magleby til Dragør. En lille uge før havde pressen og særlig indbudte været med særtog til Dragør.

Dragør Station
Maj 1957. Man skal være nøjagtig. 12.0 km. Skilt på stationsbygningen. (Foto: Erik V. Pedersen)

Ingen ringere end DSB's ledende arkitekt Heinrich Wenck havde tegnet stationerne. Wenck er nok mest kendt for, at have tegnet Københavns nuværende Hovedbanegård (nr. 3, der åbnede i 1911). Desuden tegnede han bl.a. også stationer på Kystbanen mellem Kbh.-Helsingør.

Dragør Station
1906 Projekt. "Amagerbanen". Den blå nord-syd gående streg er daværende kommunegrænse, nuværende kirkesognegrænse. (Privatarkiv).

Dragør Stationsplads 3-5
Bygningen, der i dag er opdelt i erhverv og ejerlejligheder rummede oprindelig jernbanestation og postkontor (beskrivelse her) med tilhørende embedslejligheder.

Dragør Station Dragør Station
Erik V. Pedersen har venligt udlånt tegninger og fotos fra hans store samling til denne side.

Dragør Station Dragør Station Dragør Station Dragør Station
Tegning af John Lundgren. Postkontor i bygningen. Erik V. Pedersens fotos fra maj 1957.

Dragør Station Dragør Station Dragør Station Dragør Station Dragør Station Dragør Station
Remiseanlæg anvendt af Postvæsenet. (Fotos: 16. september 1999: Finn Eggert Jensen. Oktober 1999: John Jørgensen).

På nordsiden var der flere spor, perron, drejeskive, vandtårn, remise. Senere blev der opført busgarager og i 1944 blev der anlagt en civilbeskyttelsesbunker (hvor indgang til "Andelsboligforeningen Postgården" er i dag).

Dragør Station
Ca.1965 en kunde ved jernbanekiosken. Mange husker fru Else Ekstrøm, der havde kiosken på hjørnet af Stationsvej til den blev nedrevet ca. 1969. (Foto: Historisk Arkiv, Dragør).

Når man ankom til stationen efter den 29 minutter lange anstrengende togrejse fra Amagerbro kunne man lige kigge forbi Linde Allé 1. Her kunne man i haven hos bagermester Georg Ibsen nyde lidt kaffe og kage inden rejsen fortsatte til fods.

Dragør Station Dragør Station Dragør Station Dragør Station
Maj 1957 umiddelbart efter persontrafikken var stoppet var Erik V. Pedersen forbi med et kamera. Dragør Station set fra banesiden. Remise. Vandtårn. Drejeskive og i baggrunden Amagerbankens filial, der blev flyttet nogle måneder senere. (Fotos. Erik V. Pedersen).

Der var persontrafik til Dragør i årene 1907-38 og 1940-47. Godstrafik til Dragør og Store Magleby stationer stoppede i april 1957, da bane 04-22 skulle forlænges hen over jernbanen og Amager Landevej.

Dragør Station
Maj 1957. Sidste persontog kørte i 1947 og der blev slukket og lukket for godstrafik 30. april 1957. Allerede i maj 1957 blev skinnerne taget op på store del af strækningen til Tømmerup. I baggrunden skimtes Amagerbankens bygning opført 1939. 6. august 1957 åbnede Amagerbanken sin nye filial på Dragørhjørnet og Stationsvej 7 blev rådhusanneks. (Foto: Erik V. Pedersen).



Glimt fra Dragør Station



Dragør Station Dragør Station Dragør Station Dragør Station
Dragør Station Dragør Station Dragør Station
Dragør Station Dragør Station
Dragør Station Dragør Station Dragør Station
Dragør Station Dragør Station
Dragør Station Dragør Station
Dragør Station Dragør Station
Dragør Station Dragør Station Dragør Station
Dragør Station Dragør Station Dragør Station
Dragør Station Dragør Station
Dragør Station Dragør Station Dragør Station Dragør Station
Fotos: Søren Arnbo, Georg Lennild, Historisk Arkiv, Erik V. Pedersen.